www.semih71.com  
Portal  |  Forum  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Bilgi Paylaştıkca Değerlidir...
Bir Milletin Kalkınmışlığı ve Zenginliği Bilgi Birikimiyle Orantılıdır...
Forum Ana Sayfası  »  Üniversiteler
 »  Üniversitelerin meslek Rehberi (A dan Z ye)

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 8 Sayfa:   «ilk   <   6   7   8 
Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 25.02.2011- 22:21
Alıntı yaparak cevapla  


281-TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ

TANIM

Tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların, kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için sağlık personelini bilgilendiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Kalp, beyin gibi organların çalışma şekillerini kaydeden EEG ve EKG cihazlarının tüm elektronik devreleriyle ilgili çalışmalar yapar,
- Kan akışı ve kan miktarı ölçümü yapan cihazların elektronik devreleri üzerinde çalışmalar yapar, elemanlarını tanır, meydana gelecek arızaları giderir,
- Cihazların periyodik (günlük, haftalık,aylık ve yıllık) bakımlarını yapar,
- Cihazları test eder, kalibrasyon ayarlarını yaparak kullanıma hazır olmasını sağlar,
- Cihazların yedek parça veya eleman ihtiyacını belirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çeşitli kataloglar, elektronik ve mekanik test aletleri, güç kaynağı, gaz ölçüm cihazları, narkoz test cihazı, anestezi test cihazı, kimyasal test cihazı, çalıştırma talimatnamesi,
- Kaynak tabancası, havya, eğe, pense, tornavida, mengene,
- Tezgah, çalışma masası, bilgisayar,
- Bakımını yaptığı alet ve cihazlara ait bakım ve kullanım talimatnameleri veya kataloglar,
- Bilgisayar ve yazılım programları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tıp elektroniği teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
- Alet ve makinelere ilgili ve mekanik ilişkileri algılayabilen,
- El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
- Şekil ilişkilerini algılayabilen,
- Dikkatli ve sakin,
- Görme ve işitme organları sağlam
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıp elektroniği teknisyenleri sağlık kuruluşlarının teknik bakım bölümlerinde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yaparlar. Görev ortamı aydınlık ve temizdir. Gürültü oranı fazla değildir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
- Aydın Mimar Sinan Anadolu Teknik Lisesi Tıp Elektroniği bölümü,
- Eskişehir Tepebaşı Anadolu Teknik Lisesi,
- Kocaeli Gebze Teknik Lisesi,
- Kocaeli Gebze Anadolu Teknik Lisesi Tıp Elektroniği
bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Fen Bilgisi,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu Teknik Liselerinde eğitim görmek için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak,
- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nı kazanmak,
- Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunması gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi; 4 yıldır. Hazırlık sınıfında; Türkçe, İngilizce, Beden Eğitimi ve seçmeli ders vardır. 2. dönemde İngilizce ders saatleri içerisinde 1 saat Matematik, 1 saat Fen Bilgisi dersi verilir. Hazırlık sınıfında başarılı olmak esastır. Başarılı olamayanlara sınıf tekrarı yoktur.
Öğrencilere; el tesviyeciliği, çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatı, temel elektronik ve baskı devreleri, güç kaynakları, transistörlü devreler, elektronik, dijital elektronik, tıbbi fizyoloji, bioteknoloji, osilatörler, mikro işlemciler, tıbbi cihazlar ile PLC sistemleri, nükleer tıp ve X Ray teknikleri konularında teknisyenlik düzeyinde yeterlilik kazandırılmaktadır. Cihazların; kullanım, bakım ve onarımlarını, kalibrasyon işlemlerini yapabilecek kişilerin bu alanla ilgili mekanik, elektronik ve tıp bilgileri ile donatılmış olması, her cihazın yapısını oluşturan elemanların özellikleri ile fonksiyonlarını, bu cihazların kullanılmasını ve cihazların ölçeceği tıbbi verileri bilmeleri gerekmektedir.

1. Sınıfta: Elektrik, elektronik, bilgisayar, teknik ve meslek resmi dersleri verilmektedir.
2. Sınıfta: Elektroteknik, elektronik, tıbbi fizyoloji, dijital elektronik, bioteknoloji, bilgisayar uygulamaları dersleri verilmektedir.
3. Sınıfta: Dijital elektronik, mikro işlemciler, bilgisayarla devre dizaynı, biyomedikal cihazlar 1 ve fizyolojik ölçümler dersleri verilmektedir.
4. Sınıfta: Mikro işlemciler, nükleer tıp-x ray, biyomedikal cihazlar 2 ve PLC dersleri verilmektedir.
Yukarıda belirtilen derslerden alınan bilgilerin pratik çalışmaları, laboratuar ölçümleri ve projeler bütün dönemlerde alınan atölye ile laboratuar dersi içinde yer almaktadır. Ayrıca pratik çalışma için, atölye dersi saati içinde çeşitli sağlık kurumlarına gidilerek buradaki çalışmalar izlenmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Anadolu teknik liselerinden mezun olanlar "Teknisyen" unvanı ve meslek lisesi diploması alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İş bulma olanakları oldukça geniştir. Hastanelerde, laboratuarlarda, tıp cihazı satan ve imalatını yapan şirketlerde, Sağlık Bakanlığı'nın illerde bulunan bölge tamirhane ve depo müdürlüklerinde iş bulma olanağı vardır.
Kadınların oranı toplam çalışanlar içerisinde %30 civarındadır.
Ülkemizde tıp alanında, elektronik cihaz ve sistemlerin kullanımı süratle yaygınlaştığından, bu alandan mezun olanlar, aranan elemanlardır.
Bu alandan mezun olarak teknisyen unvanını alan kişiler, yukarıda sayılanların dışında, kendi servislerini kurmak ve bu cihazların pazarlamasını yapmak olanağına da sahiptirler.
Meslekte işsiz kalınması halinde, temel elektronik bilgisi alınmış olduğundan, elektronik ile ilgili diğer bütün dallarda çalışma olanağı vardır.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Tıbbi uygulamalar içinde çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavilerinde kullanılan cihazlar sürekli gelişme göstermiş ve bir takım elektronik donanımları da bünyesine almıştır. Bu tür tıbbi cihazları kullanacak, bakım ve onarımları ile kalibrasyon işlemlerini yapacak kişilerin, amaca uygun ölçüde tıbbi ve elektronik bilgilere sahip olmaları gerekmektedir.
Ülkemizde de, tıp alanında elektronik cihaz ve sistemlerin kullanımı süratle yaygınlaşmaktadır. Ayrıca, yeni kurulan kurum, kuruluş ve hastanelerde bu tür cihazların sayıları her geçen gün artış göstermektedir. Tıp bilimindeki ilerlemelere paralel olarak, tıp elektroniği de gelişme göstermektedir.
Ülkemizdeki tıbbi cihazların üretimi sınırlı sayıda olup, %80'i yurt dışından getirilmektedir. İleriki yıllarda, bu cihazların imali ülkemizde yaygınlaşacağından, alanda görülen teknik eleman açığı daha da büyüyecek ve çalışacak elemanlara gereksinim doğacaktır.
Otomasyona bağlı olarak, bu meslek dalında çalışacak elemanların daha teknik donanımlı olmaları gerekecektir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İşletmelerde mesleki eğitim süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere ücret alırlar. Özel firmalarda staj yapanlar ise asgari ücretin tamamını ya da daha fazlasını alabilmektedirler.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydanırlar,
Hastalıki iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kuruluşlarında teknisyen unvanı altında net asgari ücretin 2-3 katı ücret almaktadırlar.
Özel firmalarda net asgari ücretin 5-8 katı ücret alınmaktadır.
Kendi işyerini açanlar, yaptıkları iş oranında, değişik miktarlarda kazanç sağlayabilirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Anadolu Teknik Liselerinin Tıp Elektroniği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik- elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomosyon, Ev cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik santralleri, Mekatronik, Otomotiv, Protez ve Ortez, Odyometri, Optisyenlik, Elektronörofizyoloji, Radyo ve televizyon tekniği, Termik Santral Makineleri, Termik Santallerde Enerji Üretimi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Ayrıca, Teknik liselerinin Tıp elektroniği bölümünden mezun olanlar üniversitelerin Elektronik Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Mezun olanlara, 3308 Sayılı Kanun'a göre doğrudan "İŞYERİ AÇMA BELGESİ" verildiğinden, işyeri açabilirler.
- Kamu kuruluşlarında, başta atölye şefi olmak üzere, benzer idari kadrolara yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Elektronik Teknisyenliği,
- Motor ve Makine Teknisyenliği,
- Bilgisayar Operatörlüğü.

H- EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Arızalanmış cihaz tamir edilirken, dikkat ve itina gerekmektedir. Çünkü, cihaz bir hastalığın teşhis edilmesinde kullanılabilir. Hatalı cihaz, hatalı teşhise neden olabilir, bu da hastaya zarar verir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığı 2005 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- 4702 Sayılı Kanun,
- 2004-2005 Öğretim Yılında Endüstriyel Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Ankara-2004,
- ÖSYM, 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

282-TIP SEKRETERİ

TANIM

Sağlık hizmetlerinin verildiği kamu ve özel sağlık kuruluşları, doktor muayenehaneleri vb. yerlerde sekreterlik görevini yerine getiren kişidir.

A- GÖREVLER

- Bağlı olarak çalıştığı yöneticiye daha önce planlanmış işleri hatırlatır,
- Hastalara randevu verir,
- Gelen hastaları, hasta yakınlarını ve diğer misafirleri karşılar,
- Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar, arayanları not alır,
- Gelen yazıları alır, kaydeder ve yöneticiye ulaştırır,
- Yazılması gereken yazıları yazar, gerekirse çoğaltır, gönderir, dosyalar,
- Büronun temizliğini yaptırır. Gerekiyorsa misafirlerin ağırlanması işini yapar,
- Çalıştığı yer doktor muayenahanesi ise doktorların kullandığı cihaz ve malzemeleri hazırlar,
- Büro için gerekli araç ve gerecin sağlanmasına çalışır, büro makinelerinin bakım ve onarımını yaptırır,
- Özel sağlık kuruluşlarında çalışıyorsa gerekli durumlarda hasta muayene ücretlerini tahsil eder, makbuz keser.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem vb.),
- Bilgisayar, fax, telex, daktilo, fotokopi ve hesap makinesi,
- Telefon ve diğer büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tıp sekreteri olmak isteyenlerin;
- Ayrıntılara dikkat edebilme yeteneğine,
- Güçlü görsel ve işitsel belleğe sahip,
- Sır saklayabilen, sorumluluk sahibi,
- Nazik, güler yüzlü,
- Problemler karşısında çabuk karar verebilen ve mantıklı düşünebilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıp sekreteri büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak, birlikte çalıştığı kişinin iş yoğunluğuna bağlı olarak hafta sonu çalışması veya akşam geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir. Çalışmalarında hem veriler (yazılar vb.), hem de insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle ve ziyaretçilerle iletişimde bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi;
- Sağlık Bakanlığına bağlı, Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümünde,
- Anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinin büro yönetimi ve sekreterlik alanının Tıp Sekreterliği dalında,
- Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin sekreterlik alanının Tıp Sekreterliği dalında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Türkçe,
- Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Tıp Sekreterliği meslek eğitimine başlayabilmek için;
- İlköğretim okulu mezunu olmak,
- Sağlık meslek lisesinin Tıbbi Sekreterlik bölümüne önkayıt yaptırıp, önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde kesin kayıt hakkı kazanılır.
Anadolu kız meslek ve Anadolu ticaret meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nı kazanmak gerekmektedir.
Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin hazırlık sınıfına ilköğretim okulu mezunu öğrenciler "Merkezi Sınav Sistemi" ile olarak alınmaktadır. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olan öğrenciler ayrıca mülakata tabi tutulurlar. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alan Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin pansiyonu bulunması halinde bu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı ve burslu okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması halinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilgili yönetmelik hükümleri gereğince bu sınavda aldıkları puana göre yapılacak seçme ve sıralama ile parasız yatılı okuma hakkı sağlanır. Cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunmaması halinde bu haktan yararlanamazlar. Bu öğrencilerde ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanmış olmak şartı aranmaz. Burslu okumak isteyenlerin ise ayrıca Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına girip başarılı olmaları gerekir.
Anadolu Ticaret Meslek Liselerinin hazırlık sınıfına alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Meslek liseleri sınavında ilgili okula kayıt hakkını kazanmış olmak,
3- İlköğretim okulu mezunu olmak,
4-Sağlığı girmek istediği mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak,
5- İlköğretimden sonra öğrenimine ara vermemiş olmak,
6-Ortaöğrenim düzeyinde herhangi bir okula devam etmemiş olmak.

Kız meslek liselerine girebilmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak yeterlidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Sağlık meslek lisesinde, Anadolu kız meslek ve Anadolu ticaret meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıl, kız meslek liseleri de ise 3 4 yıldır.
Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. Eğitimde genel olarak okutulan dersler; genel kültür dersleri ile meslek dersleridir.
Meslek dersleri; Daktilografi, Bilgisayar, Halkla İlişkiler, İş Psikolojisi, Sekreterlik Uygulamaları, Ekonomi, Dosyalama Teknikleri, Etkili Anlatım Teknikleri, Görünüm ve Davranışsal Bütünlük, Büro Otomasyon Sistemleri, İşletme Bilgisi, Büro Makineleri Bakım ve Onarımı, Muhasebe, Stenografidir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini tamamlayanlara meslek lisesi diploması ve "Tıp Sekreteri" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan iş bulma olanağı oldukça geniştir. Meslek elemanları hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında, tıbbi laboratuarlarda ve doktor muayenehanelerinde çalışma imkanına sahiptirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler son sınıfta 3308 Sayılı Kanun hükümleri gereğince haftada iki gün teorik eğitimlerini okulda, üç gün uygulamalı eğitimlerini işyerinde görmektedirler. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere ilgili işyerince asgari ücretin en az %30'u oranında ücret ödenmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç çalışılan işyerinin özel veya kamu işyeri olmasına göre değişmektedir. Özel işyerlerinde ücret anlaşmaya göre değişmekte, ilk başlayışta genellikle asgari ücret uygulanmaktadır. Ancak işyerinde gösterilen performans ve kıdeme göre ücretlerde artışlar olmaktadır.

G-MESLEKTE İLERLEME

- Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik ve Tıp Sekreterliği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Büro yönetimi ve sekreterlik, Büro yönetimi ve sekreterlik(Açıköğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Diş teknik sekreterliği, Hastane yönetimi ve organizasyon, Odyometri, Optisyenlik, Sağlık kurumları işletmeciliği(Açıköğretim), Tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik, Tıbbi mümessillik ve pazarlama ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Ayrıca, Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümünden mezun olanlar üniversitelerin, Sağlık memurluğu (Sağlık Yüksekokulu) lisans programını, Tıp Sekreterliği bölümünden mezun olanlar ise Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Yenilikleri kurs vb. yollarla takip ederek kendilerini geliştirerek yönetici sekreter olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Büro Memurluğu,
- Daktilograflık,
- Bilgisayar Operatörlüğü,
- Hukuk Sekreterliği,
- Yönetici Sekreterliği,
- Ön Büro Elemanı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığı 2004 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
- ÖSYM, 2005 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

283-TİYATRO ELEŞTİRMENİ VE DRAMATURG

TANIM

Bir tiyatro eserini veya metnini düşünsel anlamda yorumlayarak anlamlı hale getiren ve eserin içeriğinde yer alması gereken konular üzerinde (metinsel içerik, sahne dekoru, sahne tasarımı, kostüm, ışık, ses, görüntü vb. tüm olguları alarak) uyumlaştırma yapan ve fikirsel katkı sunan kişidir.

A- GÖREVLER

Tiyatro eleştirmeni ve dramaturg, sahne dışı ve sahne üstü görev yapar.
Sahne dışı çalışmalar:
- Oyunu okur ve gereken araştırmayı yapar,
- Yazarlar veya çevirmenlerle oyun üzerine tartışır,
- Tiyatro yayınlarını okur,
- Kültür etkinliklerine katılma ve bu etkinlikler üzerine çalışır,
- Gazete, dergi, kültür sanat dergilerinde mevcut bir tiyatro eserinin bütünlüğü hakkında yazı yazar,
- Yaratıcı drama üzerine genç-yetişkin ve çocukları eğitir.
Sahne üstü çalışmalar:
- Metin inceleme ve araştırmalar yapar,
- Oyuncu ve yönetmen kadrosuyla oyun metnindeki karakterler ve olaylar üzerinde çalışır,
- Oyunun provası esnasında bütünlüğün bozulduğu noktalarda yönetmene fikir sunar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Tiyatro eleştirmeni ve dramaturgların malzemesi, her türlü kitaplar (felsefe, tarih, tiyatro eserleri, ekonomi vb), defter ve kalemdir.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tiyatro eleştirmeni ve dramaturg olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde sözel akademik yeteneğe sahip,
- Güzel sanatlar, Türk dili ve edebiyatına karşı ilgili,
- Sözel ifade ve sözel düşünme gücüne sahip,
- Okumaktan hoşlanan,
- Sosyoloji, ekonomi, felsefe, tarih vb. konuların gelişmelerini merak eden,
- Yaratıcı ve çok yönlü düşünebilen,
- Yeni fikirlere ve yeniliklere açık,
- Dikkatli ve sabırlı ve hafızası güçlü,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tiyatro eleştirmeni ve dramaturgun malzemesi öncelikle sözcüklerdir. Çalışma yeri; bir tiyatro sahnesi olabileceği gibi evinin bir odası da olabilir. Yer-zaman kavramı bu meslek elemanı için söz konusu değildir. Çevirmen, yönetmen, sahne ve kostüm tasarımcıları, tiyatro oyuncuları, ses, ışık yönetmeni veya teknisyenleriyle iletişim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek Eğitimi;
- İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türk Dili ve Edebiyatı,
- Tarih, Sosyoloji, Felsefe vb sözel dersler,
- Yabancı dil.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji ile ilgili lisans programını tercih etmek gerekmektedir.
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin Sanat (Tiyatro) alanı mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim süresince; Dramaturji, Tiyatro Eleştirisi, Türk Tiyatrosu, 20. Yüzyıl Tiyatrosu, Reji ve Oyunculuk Tarihi, Karşılaştırmalı Metin, Çocuk Tiyatrosu vb. dersler görülmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra; Seminer derslerine katılmaktadır. Seminer Derslerinde; Yerli ve yabancı oyun yazarı, eleştirmen, yönetmen davet edilerek öğrenciye farklı bakış açıları tanıtılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji lisans diploması ve "Tiyatro Eleştirmeni ve Dramaturg" unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tiyatro Eleştirmeni ve Dramaturji eğitimini tamamlayanlar;

- Kültür ve sanat vakıflarında çalışarak, çeşitli sanatsal etkinlik düzenler.
- Şehir, devlet ve özel tiyatro topluluklarında dramaturg, genel sanat yönetmenliği, yönetmen veya yönetmen yardımcısı olarak çalışır.
- Çeşitli yayın kuruluşları adına tiyatro eseri çevirmenliği yapar.
- Çeşitli gazete, dergilerin sanat bölümlerine sanat eleştiri yazıları ve röportajlar yapar.
- Reklam ajanslarında art direktör veya metin ve reklam yazarlığı yapar.
- Çocuk tiyatrolarında ve eğitim kurumlarında yaratıcı drama eğitimi verir.

Mezunların iş bulma imkanı mevcut olup, üniversite kontenjanlarının artması ve tiyatroların dramaturg çalıştırma ihtiyacı bilincine varmamaları sonucunda gelecekte iş bulma sıkıntısı yaşanılacağı düşünülmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumundan ve diğer kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Çeşitli alanlarda çalışma imkanının olması ve çalıştığı sektörün büyüklüğü, işyerlerinin ücret politikaları sonucunda değişik ücretler söz konusudur.

G- MESLEKTE İLERLEME

Devlet ve Şehir Tiyatrolarında Dramaturg kadrosu bulunmakla birlikte, özel tiyatrolar bu kadroya ihtiyaç duymamaktalar. Ancak, özel tiyatroların, yurt dışındaki tiyatrolarla denk hale gelebilmesi için dramaturg ve tiyatro eleştirmenlerine duyulan ihtiyaçla paraleldir. Diğer ülkelerde Dramaturglar tiyatronun halkla ilişkiler, afiş içeriğindeki görsellikte bile katkı sağlamaktadır.

BENZER MESLEKLER

- Tiyatro ve sinema yönetmeni,
- Dramatik yazarlık ve dramaturgi,
- Sanat yönetmeni,
- Gazeteci ve yazar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (ÖSS) 2006,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILIU BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 25.02.2011- 22:33
Alıntı yaparak cevapla  


284-TİYATRO OYUNCUSU

TANIM

Bir tiyatro oyunundaki bir kahramanı sahnede canlandıran kişidir.

A- GÖREVLER

- Yönetmen tarafından kendisine uygun görülen rolü inceler,
- Benimsediği takdirde kahramanının sözlerini beller,
- Kahramanın ruh halini anlamaya ve davranışlarını canlandırmaya çalışır,
- Oyunun kendi payına düşen kısmını yalnız başına ve yönetmen gözetiminde birçok defa prova eder,
- Oyunun genel provalarına katılır,
- Temsil saatlerinde oyundaki rolünü oynar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Sahnelenecek oyun metni, tekst veya senaryo,
- Rolün gerektirdiği kostümler, aksesuarlar ve takılar,
- Makyaj malzemeleri,

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tiyatro oyuncusu olmak isteyenlerin;
- Düzgün bir beden yapısına ve iyi bir ses tonuna,
- Çok güçlü bir belleğe,
- Başkalarının duygularını anlayabilme ve başkalarının davranışlarını özümleyip canlandırabilme,
- Düzgün konuşabilme, dans edebilme yeteneklerine sahip,
- Yaratıcı, coşkulu,
- Yönergeye uygun davranabilen, düzenli, disiplinli
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tiyatro oyuncusu genellikle kapalı mekanlarda çok ender olarak açık havada çalışır. Büyük salonlarda ve açık havada temsil verirken oyuncunun sesini iyi ayarlaması gerekir. Oyuncu görev yaparken rejisörle, kostüm ve makyajcılarla, diğer oyuncularla doğrudan iletişim halindedir ve dolaylı iletişimi seyirci ile kurma çabasındadır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; liseden sonra girilebilen çeşitli üniversitelere bağlı Devlet Konservatuarları, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin Tiyatro bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca Belediyelerde, Kültür Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinde ve Özel sanat eğitimi verilen yerlerde tiyatro oyunculuğu eğitimi verilmektedir.
Öte yandan, özel tiyatrolarını kurmuş olan sanatçılar, kadrolarında yetenekli gençlere de yer vererek, onların sahne sanatlarının yürütüldüğü ortamlarda yetişmelerine yardımcı olmaktadırlar.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Müzik,
- Beden Eğitimi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

Güzel Sanatlar Lisesinin &#8220;Tiyatro&#8221; bölümü için; İlköğretimi bitirerek yazılı, sözlü, uygulamalı sınavda başarı olmak,
- İlgili üniversitelerin &#8220;Tiyatro&#8221; bölümünde okumak için; lise veya dengi okulu mezunu olmak, ÖSYM tarafından yapılan ÖSS sınavına katılarak üniversitelerin belirlediği taban puanı almak ve yapılacak olan, Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
&#8220;Turizm Animasyonu&#8221; ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde &#8220;Tiyatro" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince öğrencilere: Tiyatro Kuramları, Çizimli Tiyatro Mekan Bilgisi, Sahne Bilgisi, Türk Tiyatro Tarihi, Dünya Tiyatro Tarihi, Sahne Çalışması, Tiyatroya Başlangıç ve Metodoloji, Dramatik Yazarlık, Eleştiri-İnceleme, Tiyatro Yönetimi, Geleneksel Kaynaklar, Oyun Yönetmenliği, Hareket ve Emprovizasyon, Konuşma ve Ses Eğitimi gibi alan derslerinin yanı sıra, Yabancı Dil, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi genel kültür dersleri verilmektedir.
Öğrenciler okuldaki eğitimleri süresince, uygulamaya yönelik sahne çalışmalarının yanı sıra, tiyatrolarda da görev alabilmektedirler.
Tiyatro usta-çırak ilişkisiyle gelişen, tecrübeye dayalı bir meslektir. Özellikle, her oyun öncesi yapılan prova çalışmaları ve ilgili inceleme ile araştırmalar eğitim niteliği taşımaktadır,
Öğrencilerin ileride seçecekleri mesleklerde başarılı olabilmeleri için oyun yazarlığı, eleştirmenlik, sahne uygulaması, sahne tasarımı ve oyunculuk konularında eğitim ve uygulama yapılmaktadır. Her yıl, birkaç temsilci bu uygulamalardan örnekler sergilemektedir. Tiyatro sanatı üzerine ekol ve üslup araştırmaları, tiyatro toplulukları, yönetmenler, oyuncular ve yazarlar hakkında monografik çalışmalar, seyirci araştırmaları, geleneksel ve çağdaş Türk tiyatrosu üzerine tez çalışmaları yapılmaktadır. (Ayrıntılı bilgi için H-Ek Bilgilere bakınız.)

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

&#8220;Eğitimini başarı ile tamamlayanlara &#8220;Tiyatro / Oyunculuk&#8221; lisans diploması ve "Tiyatro Oyuncusu&#8221; unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bir oyuncunun başarı veya başarısızlığı halkın ilgisine göre belirlenir, dolayısıyla başarılı olabilmek ve bunun devamlılığını sağlayabilmek için sanatçının sürekli kendini yenilemesi, kültürel alt yapısını geniş tutması, gelişmesi için her türlü çabayı göstermesi gerekmektedir. Aksi halde, işsiz kalma riski söz konusudur.
Topluma bir takım mesajlar vermek amacıyla, yaşanılan veya tecrübelerden hareketle yaşanılacağı düşünülen sosyal, kültürel, ekonomik vb. olayların yorumlanmasıyla ortaya konulan eser içeriğindeki kişiliklerin seyirci veya dinleyicilere yansıtılması sanatın toplumsallaşma sürecinde ve toplumun olaylara bilinçli yaklaşımında ipuçları vermesi açısından çok önemli bir yeri vardır. Bu denli güçlü eğitici rolü olan bu sanat dalı, sinemacılığın gelişmesi, televizyon ve radyoda da yerini bulmasıyla çok geniş ve çok yönlü çalışma alanına sahip olmuştur.
Oyuncular: devlet tiyatroları, büyük şehir belediyelerine bağlı şehir tiyatroları ve özel tiyatrolar ile TRT, özel radyo ve televizyonlarda, film şirketlerinde video kuruluşlarıyla, reklamcılık sektöründe (çeşitli sanat dallarında, dergi ve gazetelerin sanat bölümlerinde) çalışabilir veya kendi kadrolarını oluşturarak tiyatrolarını kurabilirler (oyun yazarlığı yeteneği olanlar tiyatro metni, dramatik metin yazabilirler).

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödenmek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan "Öğrenim ve Harç Kredisi" alınabilir.
Ayrıca, öğrenimleri süresince sahnelenen oyunlarda görev almaları halinde, öğrenciler rolleri ve ilgili diğer çalışmaları (prova, inceleme, araştırma) karşılığında belli bir kazanç elde edebilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Oyuncular: devlet tiyatroları, büyük şehir belediyesi şehir tiyatroları, TRT gibi kamuya ait kurumlarda sözleşmeli olarak görev almaları halinde, meslekteki tecrübeleri ve başarıları doğrultusunda asgari ücretin 4 ila 6 katı arasında bir ücret almaktadırlar. Bu ücrette, her yıl Kültür Bakanlığı'nca belirlenen oranlarda değişiklikler söz konusudur. Sözleşmeli olarak bu kuruluşların kadrolarında yer almayanlar ise yevmiye karşılığı (günlük, haftalık, oyun başı vb.) çalışmaktadırlar.
Oyuncuların: özel tiyatrolar, film şirketleri gibi özel kurum ve kuruluşlarda çalışmaları halinde, ücretleri işverenle yapmış oldukları anlaşmalarla, tecrübeleri, oyunda aldıkları roller göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Kendilerini yetiştirme çabası içindeki oyuncular, başarı göstermeleri halinde büyük oyunların kadrolarında yer alabilir veya kendi kadrolarını oluşturabilirler.
Dram, trajedi veya komedi türü oyunlarda uzmanlaşabilirler.
Devlet tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda "Rejisör", "Yönetici" , &#8220;Teknik Eleman&#8221; konumuna geçebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Opera sanatçısı,
- Pandomimci,
- Rejisörlük,
- Şovmenlik,
- Yönetmenlik,
- Oyun Yazarlığı.

H- EK BİLGİLER

İŞ KAZASI VE
MESLEK HASTALIĞI

- Sahne çalışması yaparken vücutta düşme sonucu kırıklar oluşabilir.
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1310 Sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli olarak çalışırlar.
- Çalışma şartlarının ağır olması, oyuncuların gergin olmalarına neden olabilir. Bu nedenle yönetmelik gereği sağlık açısından 9 aylık çalışma 1 yıl çalışma olarak sayılır.

SORUMLULUK

Rejisör tarafından kendisine verilen roldeki çizgileri, sufleleri ve prova parçalarını, konuşma ve tavırları yorumlamaktan; belirlenen zamanlarda yönetmen gözetiminde provalara katılmaktan, rolünü en iyi şekilde seyirci ve dinleyici karşısında sergilemekten sorumludur.

İŞ GÜVENLİĞİ

Özellikle yorumlanacak davranışın tehlikesi doğrultusunda dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

TİYATRO BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

Sahne Bilgisi: Oyun, oyun yeri, oyun yönetmeni, araştırma, yorum ve yorum tekniği hakkında kuramsal bilgiler verir.
Tiyatro Tarihi: Dünya tiyatrosunu, tiyatro edebiyatı, mimarisi ve tekniği yönünden inceler.
Türk Tiyatro Tarihi: Türk tiyatrosunun başlangıcından günümüze kadar olan gelişimini inceler.
Tiyatro Kuramları ve Dramaturgi Problemleri: Tiyatro düşüncesini tarihsel gelişimi içinde ele alır. Son iki yılda (Dramaturgi Problemleri dersinde) tiyatro sanatını estetik özellikleriyle tartışır.
Sahne Çalışması: Sahne bilgisi derslerinde, öğretilen kuramsal bilgiler uygulanır.
Tiyatroya Başlangıç ve Metodoloji: Tiyatronun temel bilgileri, ana kavramları ve tiyatroya yaklaşımda temel yöntemler öğretilir.
Dramatik Yazarlık: Tiyatro, TV., Radyo ve Sinema yazarlığı ve sahne uygulamaları hakkında temel bilgiler verilir ve uygulama yaptırılır.
Eleştiri-İnceleme: Tiyatro eserleri ayrıntılı olarak incelenir ve eleştiri yöntemleri uygulanır.
Tiyatro Yöntemi: Tiyatro toplulukları birer işletme birimi olarak ele alınıp, ekonomik ve hukuksal yönleriyle incelenirler.
Çizimli Tiyatro Mekanı Bilgisi: Sahne yapılarıyla her türlü sahne araç ve gerecinin teknik çizimi öğretilir.
Geleneksel Kaynaklar: Eski çağların ve Avrupa dışındaki ülkelerin tiyatrolarının çağdaş tiyatroya kaynaklığı incelenir.
Oyun Yönetmenliği: Sahneye koyuculuk bilgisi verilir. Modern reji sorunları uygulamalı olarak incelenir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2006,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

285-TRAMVAY-METRO SÜRÜCÜSÜ(VATMAN)

TANIM

Tramvayı/metroyu şehir içinde güzergah hattı üzerinde kurallara uygun olarak kullanarak yolcu taşıma işini yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Tramvayı/metroyu yola çıkarmadan önce gerekli kontrolleri yapar,
- Belirlenen hareket çizelgesine uygun olarak, seyir esnasında aracın hızını ve duraklarda harcanan zamanı ayarlayarak Tramvayı/metroyu kullanır,
- Seyir esnasında, yol güzergahını sürekli gözlemler ve hat üzerindeki uyarı ve işaretlere uyar, yaylara ve karayolu araçlarına dikkat eder,
- Tramvaya biniş esnasında yolcuların bilet atmalarını kontrol eder,
- Arızalarda ve kazalarda gerekli müdahaleyi yaparak, kaza raporu tutulmasını sağlar (emniyet ve hareket amirliği tarafından), kendisine iletilen talimatları yerine getirir ve gereken tedbirleri alır ,
- Tramvayın/metronun bakım kartlarını tutar,
- Yolcuları gerektiğinde bilgilendirir ve yönlendirir,
- Yolcuların dilek ve şikayetlerini amirlerine bildirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Tramvay/metro sürücü belgesi,
- Tramvay/metro matris ve römorkları,
- Hatlardaki makaslar,
- Katener hattı ,
- Bakım kanalları,
- Bilet okuma makineleri,
- Elektronik biletler ve elektronik sürücü kartları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Vatman olmak isteyenlerin;

- Bedensel ve zihinsel açıdan herhangi bir özrü olmayan,
- Göz-el-ayak ve işitme organlarını eşgüdüm içinde kullanabilen,
- Görme ve işitme duyuları keskin,
- Renkleri ayırt edebilen,
- Sorumluluk sahibi, dikkatli,
- Sabırlı, hoşgörülü, soğukkanlı, refleksleri güçlü,
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Vatman şehir içi tramvay/metro hattı güzergahı üzerinde gidiş-geliş yapan aracı kullanır. İş oturarak araç içerisinde yapılır. Tam gün çalışma, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışması ve nöbet tutma durumu söz konusudur. Meslektaşlarıyla, müşteriler ve yolcularla (öğrenciler-gençler, çocuklar, yaşlılar, hastalar-özürlüler) iletişim içinde bulunurlar. Çalışma ortama sıcak, soğuk ve gürültülü olabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğinin eğitimi, tramvayın/metronun kullanıldığı illerde belediyeler tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak ,
- Askerliğini yapmış olmak,
- 35 yaşından büyük olmamak,
- Bedensel ve zihinsel özürü bulunmamak,

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Belediye başkanlığının vatman ihtiyacı üzerine, belediye bünyesinde çalışmakta olup vatmanlığa geçmek isteyen kadrolu personel ile dışarıdan müracaat eden adaylara; belediyelerde 2-3 aylık teorik ve pratik bir eğitim verilmektedir. Kurs süresi sonunda Belediyeler tarafından oluşturulan komisyonca, yazılı sınav yapılarak, başarılı görülen adaylar vatman olarak göreve başlatılmaktadırlar.

2-3 aylık kurs süresi içinde vatman adaylarına;

- Raylı sistem teknolojisi ile ilgili genel bilgi,
- Çalışma kuralları ve emniyet düzenlemeleri,
- Araç bilgisi,
- Sinyalizasyon, makas sistemi, kataner sistemi, tramvay kontrol sistemleri, telsiz sistemleri,
- Acil durum ve normal dışı durum,
- Sürücü prosedürleri, tramvay/metro servis talimatnamesi,
- Trafikle ilgili bilgiler,
- Bölgesel şartlar ve güzergahlar,
- Halkla ilişkiler (yolcuya karşı davranışlar)
bilgileri kazandırılmaktadır.

İlk eğitim sonrasında adaylar, tecrübeli bir vatman nezaretinde 15 gün süreli deneme sürüşleri yapar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Kurs eğitimini başarı ile tamamlayanlara Belediyeden onaylı &#8220;Tramvay/Metro Sürücü Belgesi&#8221; ile &#8220;Vatman&#8221; unvanı verilmektedir.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde Belediyeler bünyesinde vatman çalıştıran tramvay/metro/raylı sistem işletmeleri Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kayseri ve Konya illerinde hizmet vermektedirler.
Bu meslek yaygın ve her yerde icra edilebilir bir meslek değildir. Farklı illerdeki tramvay/metro/raylı sistem işletmelerinde gerekli ek eğitim alındıktan sonra iş bulabilme imkanı vardır.
Raylı sisteme yönelik toplu taşıma uygulamasının diğer illere de yaygınlaştırılması durumunda bu meslekte iş bulma olanağı daha da artacaktır.
Meslekte bayanlarda çalışabilmektedir.
Ayrıca işsiz kalınma durumunda E sınıfı ehliyeti bulunan vatmanlar isterlerse kamu ve özel kuruluşlarda Otobüs Şoförlüğü de yapabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Kurs eğitimi süresince dışarıdan vatman olmak üzere müracaat eden adaylara herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Belediyede kadrolu olarak görev yapmakta iken vatmanlığa geçmek isteyen aday personelde ise önceden almakta oldukları ücretlerden herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

EĞİTİM SONRASI

Belediyelerde kadrolu olarak ve toplu sözleşmeye dayalı olarak çalışanlar asgari ücretin 3-4 katı ücret alır, taşeron firma personeli olarak vatmanlık yapanlar ise asgari ücretin yaklaşık 2 misli civarında ücret alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Periyodik aralıklarla Belediyeler bünyesinde hizmet içi eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda gerek İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü gerekse işletme bünyesinde vatmanları motive edici eğitimler verilmektedir.
- Mesleğinde başarılı olanlar, trafik kontrolörü, eğitmen, hareket şefi veya işletme şefi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Otobüs Şoförü,
- Tren Sürücüsü(Makinist),

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı,
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Türk Meslekler Sözlüğü, 2002-Ankara
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri,
- Metro ve Tramvay bulunan Büyükşehir Belediye başkanlıkları.

286-TUR OPERATÖRÜ

TANIM

Yurtiçi ve yurtdışına spor, eğlence, sağlık, ibadet, bilimsel veya kültürel etkileşim amacıyla yapılacak gezileri planlayan ve düzenleyen kişidir.

A - GÖREVLER

- Genellikle yabancı turistlerin katıldığı, yurt dışında ya da yurt içinde başlayıp, gecelemesiz veya bir ya da daha çok gecelemeyi kapsayan turlar düzenler,
- Türkiye' den başka ülkelere veya başka ülkelerden Türkiye'ye kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile gruplar halinde yapılacak gezilerin biletlerini satar, sattırır,
- Ulaşım araçlarını kiralar, kara, hava, deniz araçları (Charter Cruiser gibi) ile turistlerin getirilme ve götürülme hizmetlerini düzenler,
- Yurt içinde otobüs, minibüs, taksi, motor, yat vb. araçları sağlar, turistlerin araba kiralama işlerini düzenler,
- Yalnız veya grup halinde gelen turistlerin giriş kapıları ve kalacakları konaklama tesisleri ile turistik hizmet üniteleri arasında her türlü nakil aracı ile nakledilmesine ilişkin hizmetleri yapar veya yaptırır,
- Konaklama, sağlık tesisleri, eğlence yerleri ve spor gösterilerinde yer ayırtır,
- Turistlere döviz mevzuatı, gümrük işlemleri, pasaport, vize ve seyahatleriyle ilgili çeşitli işlemlerde yardımcı olur, karşılama ve ağırlama hizmetlerini yerine getirir ve biletlerini sattığı bütün işletmelerin hizmetleri ile gezi plan ve programına ait bilgi verir,
- Doğal, tarihsel veya arkeolojik değerlerin görülüp gezilmesi amacıyla düzenlenen ve gecelemesi olmayan şehir ve yöre turları düzenler (yarım gün, tam gün, gece turları gibi).

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Teleks,
- Faks,
- Telefon,
- Fotokopi makinesi,
- Diğer büro malzemeleri,
- Turizmle ilgili yasa, yönetmelik ve tüzükler,
- Gezi programları,
- Turistik yerleri tanıtıcı yayınlar,
- Her türlü ulaşım araç biletleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tur operatörü olmak isteyenlerin;
- Genel yeteneği yüksek,
- Büro işlerinde çalışmaktan hoşlanan,
- Başkalarıyla iyi iletişim kurabilen, duygularını anlayabilen ve düşüncelerini aktarabilen,
- Pratik çözümler üretebilen, yaratıcı,
- İkna yeteneği yüksek,
- Dışa dönük,
- Araştırmacı ve girişimci,
- Yöneticilik özelliklerine sahip,
- Dikkatli, ayrıntıları algılayabilen,
- Hesaplama yeteneği yüksek,
- Yabancı dil yeteneğine sahip,
- Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen
kimseler olmaları gerekmektedir.

C - ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tur operatörleri genellikle büro ortamında çalışırlar. Çalışma saatleri düzenli olup, iş değişiklik arz etmektedir. Çalışmalarını zamana bağlı olarak yürüttükleri için stres altında kalabilirler. Çalışırken Turizm Bakanlığı temsilcileriyle, turistlerle, turist rehberleriyle, otobüs- uçak şirket elemanlarıyla iletişim halindedirler.

D -MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Tur operatörlüğü mesleğinin eğitimi;
Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerinin "Seyahat Acenteciliği" alanı &#8220;Operasyon &#8220; dalı ile Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri bünyesindeki "Seyahat Acenteciliği" bölümünde verilmektedir.
Ayrıca, en az lise ve dengi okul mezunu olup, bir yabancı dili kullanabilir düzeyde bilenlere yönelik kamu ve özel sektörce düzenlenen 6 ay gibi kısa süreli kurslarda da mesleki eğitim verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GERKEN DERSLER

- Yabancı Dil,
- Türkçe,
- Coğrafya,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anadolu Kız Meslek Liseleri ile Ticaret ve Turizm Öğretimi genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine girebilmek için;
- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı"nda ve okul tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak gerekmektedir.
Sınav koşulları:
- TC vatandaşı olmak,
- İlköğretim 8. sınıfına devam ediyor olmak,
- Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu alana yönelik meslek elemanı yetiştiren, eğitim kurumlarında mesleğin eğitim süreleri:
- Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Kız Meslek /Anadolu Meslek liselerinde 1 yılı yabacı dil olmak üzere ilköğretimden sonra 4 yıl,
- Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek liselerinde, ilköğretim sonrası 4 yıl,

Eğitimin İçeriği:
Eğitimin amacı; ulaştırma, karşılama, dinlence, eğlence vb. turizm faaliyetlerinde, bilim ve teknolojinin verilerinden yararlanarak, eldeki bilgilerin uygulama alanına aktarılmasını sağlayan, bireyleri ve grubu; doğru ve amaca yönlendirebilen, turizm endüstrisindeki, kültürel, sanatsal ve teknolojik yenilikleri takip edebilen, alanıyla ilgili araç-gereçleri yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanabilen nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.
- Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anadolu Kız Meslek /Anadolu Meslek Liselerinin "Seyahat Acenteciliği" alanı &#8220;Operasyon&#8221;dalında 1. yıl İngilizce veya almanca hazırlık sınıfı okutulmaktadır. Öğrenciler, gelecek yıllardaki mesleki eğitimi yabancı dille tamamlayabilecek düzeyde yetiştirilirler. Sonraki 3 yılda genel kültür dersleri yanında, mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak verilir. Anadolu meslek liselerinin "Seyahat Acenteciliği " bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler 3308 Sayılı Kanun hükümleri gereğince 9. sınıfın sonunda (Nisan-Eylül ayları arasında) meslek eğitimlerini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak yaparlar.
- Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin"Seyahat Acenteciliği " bölümlerinde 1. yıl yabancı dil hazırlık sınıfı okutulmaktadır. Hazırlık sınıfında yoğun olarak yabancı dil eğitimi yapılır ve diğer 6 dönemde (3 yıl) yabancı dile ağırlık verilir. Hazırlık sınıfını başaran öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerde mesleğe geçiş ve mesleğe yönlendirme eğitimi almaktadırlar. Üçüncü döneme kadar diğer bölümlerle ortak dersler yapılır. Üçüncü dönemden sonra bölümler seçilir ve eğitim faaliyetleri turizm mevsimi ile paralel olarak sürdürülür. Öğrenim gören öğrenciler Ekim-Mart aylarında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül aylarında da uygulamalı eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren tesislerde yapmaktadırlar.
- Çeşitli Üniversitelerin Meslek Yüksekokulunda "Seyahat İşletmeciliği" bölümünde 1. yıl yabancı dil hazırlık sınıfı (İngilizce) okutulmaktadır. Hazırlık sınıfında başarılı olan öğrenciler 4 yarıyıllık dönemden oluşan 2 yıl boyunca; Ticari Matematik, Ekonomi, Turizm Coğrafyası, Yönetim İlkeleri, Seyahat İşletmeciliği, Tur Operatörlüğü, Mesleki İngilizce, Bilgisayar gibi mesleki derslerini teorik olarak alırlar. Yaz aylarında 3 aylık stajlarını anlaşma yapılan seyahat işletmelerinde yaparlar. 3 aylık staj 1. sınıf ya da 2. sınıfta yapılabilir. Seçmeli yabancı dil derslerinde Fransızca ya da Almanca tercih edilebilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE- DİPLOMA VE ÜNVAN

Mesleki eğitimini lise düzeyinde tamamlayanlar meslek lisesi, yüksekokul düzeyinde tamamlayanlar ön lisans diploması alırlar. Ayrıca, uygun şartları taşıyanlara Turizm Bakanlığı tarafından "Tur Operatörlüğü " belgesi verilir.Seyahat İşletmeciliği programını bitirenler &#8220;Seyahat İşletmecisi&#8221; ünvanı alırlar. Seyahat İşletmecileri, Seyahat İşletmelerinde &#8220;Tur Operatörü veya Rehber&#8221; olarak çalışabilirler.

E - ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekte eğitim gören kişiler turizm sektöründe, seyahat acentesi bürolarında, otel, motel, tatil köyü ve benzeri kurumların ön bürolarında teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi işyerlerini açabilirler.
Teknolojinin ilerlemesi, insanların boş zamanlarının ve ulaşım olanaklarının artmasına yol açmıştır. Bu da insanlarda çeşitli bölgeleri ve ülkeleri gezip görme isteğini arttırmaktadır. Yurt içinde çeşitli amaçlarla seyahat eden insanların sayısının artması yanında, özellikle yurtdışından birçok insan gezip görmek amacıyla ülkemize gelmektedir. Bu da hızla gelişen ve değişen dünyamızda, bireyin ve toplumun gereksinim ve isteklerinden kaynaklanan turizm faaliyetlerinde (ulaştırma, karşılama, dinlence, eğlence) bilimin ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak özgün çözümler geliştiren elemanlara gereksinimi ortaya çıkarmaktadır.
Ayrıca turizm sektörünün alan olarak genişlemesi söz konusudur. Daha önce, deniz kıyıları ile sınırlanmış sektör, dağ turizmi, orman kampingleri gibi alanlar veya yeni keşfedilen tarihi bölgeleri turizme açabilmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTIM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde öğrencilere 2. sınıftan itibaren turistik tesislerde uygulamalı eğitim gördükleri sürece, işyerleri tarafından asgari ücretin en az %60' u oranında, Anadolu kız meslek liselerinde ise, asgari ücretin %30&#8217;u oranında ücret ödenmektedir (3308 sayılı yasa). Ayrıca, hastalık ve iş kazalarına karşı sigortaları bu süre boyunca devlet tarafından yapılmaktadır.

EĞİTİM SONRASI

- Tur operatörleri çalıştıkları gruplarda verdikleri hizmetlere göre farklı kazançlar elde etmektedir. Yurtiçi ya da yurtdışı turlarında %20 gibi bir kazançla çalışılmaktadır. Riski bol olan bu turlardan zarar etme olasılığı da vardır. Dış hatlar uçak bileti satışlarında her biletten %9, iç hatlar uçak bileti satışlarında her biletten %5 oranında gelir elde edilmektedir. Ancak, en fazla karın yurt dışından grup getiren ve araç kiralaması (rent-a-car) faaliyetlerinde bulunan seyahat acentelerinde olduğu söylenebilir.
- Bir seyahat acentesinde"Tur Operatörü" olarak görev yapan kişinin aylık kazancı seyahat acenteleri ile yaptıkları anlaşmalara göre değişiklik göstermektedir. Bu miktar bazı dönemlerde oldukça yüksek rakamlara ulaşmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

- Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Seyahat Acenteciliği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Turizm ve Otel İşletmeciliği(Açıköğretim) ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Ayrıca, Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Seyahat Acenteciliği bölümünden mezun olanlar üniversitelerin, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama işletmeciliği(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Konaklama İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O), Seyahat İşletmeciliği(turizm işl.ve otelcil.y.o.) Seyahat İşletmeciliği (Turizm ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşlet. Ve Turizm Rehber.Öğretmeni, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Turizm işlt. Ve otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği(turizm ve otelcilik y.o.), Turist Rehberliği(turizm işlt. Ve otelcilik y.o.), Turizm İşletmeciliği(Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm İşlet. Ve Otelcilik (Turizm işl.ve otel.y.o.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O., Turizm ve Otel işletmeciliği(Uyg.Tek. ve İşl. YO.), Turizm ve Otel İşletmeciliği(Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O., Turizm ve Otel İşlet. (Turizm ve Otelcilik Y.O), Turizm ve Otelcilik(Bilgisayar ve Turizm Y.O) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Tecrübe kazanmış olan meslek elemanları turizm alanının değişik birimlerine geçiş yapabilirler.
- Yönetici kadrolarında görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Enformasyon Memurluğu,
- Turist Rehberliği,
- Otel Yöneticiliği.

H- EK BİLGİLER

Tur: Başladığı noktada bitebilen, bir programa bağlı olarak yapılan ve bu programda öngörülen hizmetleri kapsayan bir organizasyondur.

Turlar; Şehir ve yöre turları, yurtiçi ve yurtdışına düzenlenen turlar, yurtdışından düzenlenen turlar olarak çeşitlendirilmiştir.
Seyahat acenteleri; kar amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence olanakları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri veren ve turizm ekonomisine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır.
Seyahat acenteleri bizzat sahipleri tarafından işletilebileceği gibi, sorumluluklar işletme sahibinde saklı kalmak koşuluyla görevlendirilen sorumlu müdürler tarafından da işletilebilir.
Turları, (A) ve (C) grubu seyahat acenteleri organize edebilirler.
Seyahat acenteleri, Turizm Bakanlığı' nca verilen işletme belgesi ile kurulur. Seyahat acenteliği işletme belgesi almak isteyenler, Turizm Bakanlığı' na başvururlar. Başvurular, Bakanlık ve TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) tarafından incelenir. İnceleme sırasında acentelerin bağlı oldukları gruplara göre işin gereklerine uygun bir yerde bulunup bulunmadığına, iç ve dış görünüşlerinin özenle düzenlenmiş olup, olmadığına, işyerlerinde Seyahat Acenteliği hizmetleri dışında yararlanılıp, yararlanılmadığına bakılır. İnceleme sonucu olumlu olduğunda başvuru sahibine "Seyahat Acenteliği İşletme Belgesi" verilir. Belge alındıktan sonra faaliyete başlanır. Ayrıca, seyahat acenteleri ve şubeleri müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma kuruluşlarına sunacakları hizmetler ve tüm seyahat acenteliği işlemlerinden doğacak yükümlülüklerine karşılık olmak üzere Turizm Bakanlığı'na kuruluş teminatı vermek zorundadır.
Seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanmıştır ve faaliyetlerini gruplarında belirlenen esaslara göre yürütürler.

1)(A) Grubu Seyahat Acenteleri:
"Görevler" bölümünde yazılı her türlü hizmetleri yürütür.
2) (B) Grubu Seyahat Acenteleri:
Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentelerinin düzenleyecekleri turların biletlerini satar.
3) (C) Grubu Seyahat Acenteleri:
Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenler.

Yeni faaliyete geçen seyahat acentelerinin sahiplerinde, Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu (1618 sayılı yasa) gereğince aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 18 yaşını bitirmiş olmak.
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) En az iki yıl süre ile bir seyahat acentesinde çalışmış olmak.
d) Ağır hapisle veya yüz kızartıcı suçlardan veya hileli iflastan hükümlü olmamak.
e) Ticari itibar bakımından yeterli olmak.
f) İşletme belgesiz seyahat acenteliği faaliyetinde bulunarak bu faaliyetten dolayı 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmamış olmak.
g) ve (B) grubu Seyahat Acenteliği yapan kişiler için; İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan ve Arap dillerinden birini bildiklerini Turizm Bakanlığınca yapılan yabancı dil sınavını kazanmak suretiyle belgelendirmek şarttır.
h) grubu Seyahat Acenteliği yapan kişilerde yabancı dil zorunluluğu yoktur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- Türkiye Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu (28.9.1972 tarih 1618 sayılı yasa).
- Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksekokulu Kılavuzu (1993-1994).
- İzmir Seyahat Acenteleri Rehberi.
- ÖSYM, 2006 ÖSS Sınav Kılavuzu,
- Meslek elemanları,
- ÖSS, 2006 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri,
- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB).

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 25.02.2011- 22:38
Alıntı yaparak cevapla  


287-TURİST REHBERİ

TANIM

Yerli ve yabancı turistleri Türkiye'nin görülmeye değer yerlerine götüren, onlara bu yörelerin tarihi, kültürel, doğal ve diğer özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi veren, turistlerin sorunlarının çözümüne yardımcı olan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yabancı turistlerin yurda girişleri sırasında, Türk turistlerin yurtdışı gezilerinde vize, pasaport, gümrük vb. işlemlerinde yardımcı olur,
- Turistlerin sağlık belgeleri, kambiyo ve döviz işlemleri, kredi kartları, haberleşme gibi gezi ile ilgili işlemlerine yardım eder,
- Hastalık, yaralanma, ölüm vb. her türlü sağlık sorunlarının çözümünde ilgili yerlerle bağlantı kurar,
- Turistleri gezi programında yer alan müzeler, tarihi binalar, antik kentler, doğal güzelliği olan yerlere götürür ve bu yerlerin özelliklerini tanıtır,
- Turistleri ülkemize özgü yemek, halkoyunları, müzik gibi kültür ürünlerini tanıyabilecekleri yerlere götürür,
- Gezi sırasında ihtiyaç duyulduğunda ilk yardım yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Haritalar (bölgesel, genel),
- Turistik ve tarihi yerleri tanıtıcı broşür dergi ve kartpostallar,
- Sözlük, kalem, not defteri, hesap makinesi vb.,
- Megafon, mikrofon ve diğer iletişim araçları,
- İlk yardım malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Turist rehberi olmak isteyen kimselerin;
- Dış görünümünün düzgün, temiz ve bakımlı olması,
- En az bir yabancı dili çok iyi konuşabilmesi,
- Yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanması,
- Gezmeyi sevmesi,
- Değişiklikten hoşlanması,
- İnsanlarla kolay iletişim kurabilmesi,
- Saygılı, nazik, güvenilir ve güler yüzlü olması,
- Bir grubun sorumluluğunu üstlenebilecek güven ve cesarete sahip olması,
- Konuşması düzgün, anlaşılır ve ses tonunun yumuşak olması
gerekmektedir.
Rehberlik uzun süre ayakta hizmet yapmayı gerektirdiğinden sağlık yönünden bu çalışmaya engel olacak bir rahatsızlığı ile işini yapmasına engel olacak görme ve duyma bozukluğunun olmaması gerekir.

Mesleğin yürütülmesini engelleyen durumlar:
- Ülke yararına ve milli onura aykırı hareket, söz ve davranışlarda bulunmak,
- Eski eser özelliğindeki eşyanın yurtdışına kaçırılmasına yardımcı olmak,
- Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,
- Rehberlik belgesinin geri alınması cezasından sonra 2 yıl içinde ikinci defa rehberlik belgesinin geri alınması cezasını işlemek.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Turist rehberleri, otel, motel, müze, restoran, tapınak gibi kapalı ortamlarda, ören yerleri, sit alanları, antik yerleşim merkezleri, dağlık bölgeler gibi açık havada çalışırlar. Meslek genellikle seyahat etmeyi gerektirmektedir. Çalışma zamanı belli değildir, tam zamanlı, yarı zamanlı, gece, hafta sonu, mevsimlik çalışabilirler. Turist rehberlerinin çalışma ortamı çok değişkendir. Örneğin yazın çok sıcak, kışın çok soğuk, gürültü, toz, nem, koku bulunan ortamlarda çalışabilirler. Meslek işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Yerli ve yabancı turistlerle, otel, motel, restoran personeliyle, tur operatörleriyle, enformasyon memurlarıyla ve çok değişik meslek elemanlarıyla iletişimde bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek, Turizm Bakanlığı'nın "Ülke Çapında" ve "Bölge Çapında" olmak üzere 2 türde açtığı "Profesyonel Turist Rehberliği" kursları ile öğretilmektedir. Ülke Çapı'ndaki kursları başarı ile bitirenler Türkiye'nin tüm bölgelerinde rehberlik yapabilirler. Bölge Çapı'ndaki kursları bitirenler ise ülkenin 7 coğrafi bölgesinden herhangi bir bölgesi için yetiştirilirler ve sadece bu bölgede rehberlik yapabilirler.
Ayrıca, meslek yüksekokullarının "Turizm Rehberliği" bölümlerinde bu alanda eğitim verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Yabancı dil, Türkiye Coğrafyası, Sanat Tarihi.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

- Mesleği öğrenebilmek için lise veya yüksekokul mezunu olmak ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilmek gerekmektedir. Ayrıca kişinin 18 yaşını doldurmuş ve TC. vatandaşı olması gerekir. Bu şartları taşıyanların profesyonel turist rehberliği kursuna katılım için Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine müracaat ederek genel kültür, yabancı dil sözlü ve yabancı dil yazılı olmak üzere 3 aşamalı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.
- Çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulları bünyesindeki "Turizm ve Rehberlik" programlarından mezun olanlar da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı bu kurslara katılarak "Turist Rehberliği Kimlik Kartı"na sahip olurlar ve çalışabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Ülke çapındaki kursların süresi en az 6 ay, bölge çapındaki kursların süresi ise en az 3 aydır. Ülke çapındaki kurslarda 6 aylık sürede toplam 240 saat, bölge çapındaki kurslarda 3 aylık sürede 120 saat teorik ders verilir. Ders saatleri resmi tatil günleri dışında o ilde uygulanan mesai saatlerinden sonra en az 45'er dakikalık iki ders saati şeklinde uygulanır.
Ülke çapındaki ve bölge çapındaki kurslarda ders grupları aynıdır. Kurslarda okutulan dersler ve saatleri şöyledir:

Ülke çapında Bölgeçapında
a- Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı 25 saat 13 saat
b- Turist Rehberliği Meslek Dersi 20 " 10 "
c- Türkiye'nin Turizm Coğrafyası 25 " 12 "
d- Arkeolojik Bilgiler 45 " 22 "
e- Sanat Tarihi 25 " 13 "
f- Mitoloji 20 " 10 "
g- Din, Folklor, Sosyoloji 35 " 18 "
h- Türk Tarihi 25 " 12 "
i- Edebiyat 10 " 5 "
j- İlk yardım 10 " 5 "

Kurs programındaki teorik derslerin bitiminden sonra ve kurs süresince yurtiçi uygulama gezileri düzenlenir. Ülke çapındaki kurslar en az 30 takvim günü, bölge çapındaki kurslar ise en az 10 takvim günüdür. Bu gezilerin tamamına katılmak zorunludur. Uygulama gezisinin tarihleri, güzergahı ve programı kursun açıldığı Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün Valilikçe uygun görülen teklifi ve Bakanlığın onayı ile belirlenir. Eğitimde verilen derslerin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi H- Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
Uygulama gezisinden sonra yurdun çeşitli yerlerinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak çalışan Turizm Danışma Bürolarında bir ay süreyle ücretsiz olarak çalışma zorunluluğu vardır.
Gerek üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar, gerek başka bölümlerden veya liseden mezun olanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı kursa katılanlar, sonuçta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı "Turist Rehberliği Sınavı"na katılmak zorundadır. Sınavda başarılı olanlara kokart verilir, vizesi 1 yıldır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı sınav sonucunda "Turist Rehberliği" unvanı ve sertifikası alınır.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Turist rehberleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, özel turizm şirketlerinde, seyahat acentalarında iş bulabilirler.
Günümüzün modern teknolojisi seyahat taşıtlarını daha konforlu hale getirmektedir. Aynı teknoloji konaklama ve dinlenme tesislerine de konforu ve lüksü getirmiştir. Turizm sektörünün turizmi çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmaları devam etmektedir. İnsanlar çalışma hayatının stresinden kurtulmak için tatili düşünmektedirler ve bazı insanlar bireysel tatilden çok organize edilmiş turlara katılmayı tercih etmektedirler. Tarihi eserleri bakımından zengin bir ülke olan Türkiye'yi özellikle yabancı turistler ziyaret etmektedir. İşte bütün bunlar bu meslekte çalışma alanının oldukça geniş olduğunu ve gelecekte de turistik bölgelerde ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.
Bu meslekte yabancı dil en önemli unsuru oluşturmaktadır. Günümüzde İngilizce, Almanca, Fransızca gibi yaygın olarak kullanılan dillerde çok sayıda rehber bulmak mümkündür. Japonca, Rusça vb. dillerde turist rehberi sayısı az olduğundan günümüzde bu dilleri bilen turist rehberlerine ihtiyaç duyulmaktadır ve gelecekte de ihtiyaç duyulacaktır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı bürolarda, kurs süresince eğitim giderleri Turizm Bakanlığı tarafından karşılanır.
Üniversitedeki turizm rehberliği bölümünü seçen öğrencilerin masrafları kendilerine aittir.

EĞİTİM SONRASI

Kültür ve Turizm il müdürlükleri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve turist rehberliği ile ilgili meslek kuruluşları her yıl haziran ayı sonuna kadar rehber taban ve tavan ücretleri konusunda teklif hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirirler. Bakanlık teklifi değerlendirerek bir yıl sonraki ocak ayından itibaren uygulanacak rehber taban ve tavan ücretini temmuz ayı sonuna kadar saptayarak ilgili kuruluşlara duyurur. Ücretler transfer, yarım gün tur, gece tur, tam gün tur, Batı Anadolu tur, Doğu Anadolu tur gibi tur türlerine göre ve yevmiye olarak belirlenir.
Rehber olarak verilen hizmetin seviyesi, tecrübe, hizmetin yapıldığı yer, mevsim ve iklim şartları, yorucu programlar, özel beceri isteyen rehberlik gibi durumlara göre ücretler değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

2 yıl bölge çapında turist rehberi olarak çalıştıktan sonra ülke çapında turist rehberliği kurslarının bitirme sınavlarına katılarak başarılı olunduğu takdirde "Ülke Çapında Turist Rehberliği" yapılabilir.
Herhangi bir dilde Turist Rehberliği Kimlik Kartına sahip olup, ikinci bir dilde de rehberlik yapmak istenildiğinde, rehberlik kursları sonucunda uygulanan yabancı dil sınavına katılarak başarılı olunduğu takdirde, öğrenilen yabancı dil rehberlik kimlik kartına işlenir ve ikinci bir dilde rehberlik yapma hakkına sahip olunur.

BENZER MESLEKLER

- Tur Operatörlüğü,
- Enformasyon Memurluğu.

H- EK BİLGİLER

EĞİTİMDE VERİLEN
DERSLERİN İÇERİKLER İ

Genel Turizm ve Mevzuatı: Turizmin tanımı, çeşitleri, tarihçesi, iç ve dış turizm, ulusal ve uluslararası turizm örgütleri, Türkiye ekonomisinde turizmin önemi ve yeri gibi genel turizm konuları öğretilir. Konaklama tesisleri, türleri, çeşitli yiyecek ve içecekler hakkında bilgiler, Türk turizmi ile ilgili mevzuat, gümrük ve pasaport işlemleri, kambiyo ve döviz işlemleri ile ilgili bilgiler verilir.
Turist Rehberliği Meslek Dersi: Turist rehberliğinin tarihçesi, genel bilgiler, turist rehberliğinin tanımı, gelişimi, mesleğin gerektirdiği özellikler, turist rehberliği, dernekler ve organizasyonları, turist rehberlerinin turizmle ilgili kuruluşlarla olan ilişkileri, davranış psikolojisi ve turist psikolojisi hakkında bilgiler verilir.
Türkiye'nin Turizm Coğrafyası: Türkiyenin dünyadaki yeri, komşuları ve sınırları, Türkiye'nin fiziki coğrafyası, bölgeler, iklimi, ekonomik coğrafyası hakkında genel bilgiler, çeşitli haritaların incelenmesi ve ölçülmesi, Türkiye'nin turistik açıdan bölgeleri, tarihi yerleri, şifalı sular, plajlar, tabii güzellikler, kara, deniz, hava ulaştırma yolları ve vasıtaları, liman, havaalanı, istasyon tarifeleri vb. konular hakkında bilgiler verilir.
Arkeolojik Bilgiler: Arkeolojinin anlamı, arkeolojik kazılar hakkında bilgiler, Türkiye'deki antik şehirler ve eserler, başlıca müzeler hakkında genel bilgiler verilir.
Sanat Tarihi: Anadoluda yaşamış uygarlıklar, büyük sanatçıların hayatları ve yapıtları hakkında bilgiler verilir.
Mitoloji: Mitolojinin tanımı, Anadoluda yaşamış Yunan, Roma Türk Mitolojisi hakkında kısa bilgiler verilir.
Din, Folklor, Sosyoloji: Kısaca dinler tarihi, Türkiye'de gelişmiş çeşitli dinler, Türkiye'deki Hac merkezleri, çeşitli dinlerdeki çeşitli merkezler hakkında bilgiler verilir. Folklorün anlamı, yöresel, bölgesel ve ulusal kıyafetlerin tanıtılması, halk müziği türleri, çalgıları ve oyunlarının tanıtımı, bölgesel ve ulusal başlıca yiyecek ve içeceklerin tanıtımı yapılır. Yaşayan başlıca gelenek ve töreler hakkında bilgiler verilir. Politik ve ekonomik doktrinler, Türk toplumu ve tarihi gelişimi, Cumhuriyet döneminde yapılan çeşitli inkılâplar hakkında bilgiler verilir.
Dünya ve Türk Edebiyatı: Kısaca anlatılarak tanınmış yazarların biyografisi okutulur.
İlk Yardım: İlk yardım gerektiren olaylarda ne şekilde müdahale edileceği, rehberlerin taşımak zorunda oldukları sağlık malzemeleri ve sağlık kuruluşları ile ilişkilerin ne şekilde yürütüleceği hakkında bilgiler verilir.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- ÖSYM Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız], 20/04/2006

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Kültür ve Turizm Bakanlığı,
- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB),
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

288-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Türk dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Türk dili ve edebiyatı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Türk dili ve edebiyatı öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip kimseler olmaları gerekir.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sözel yeteneği gelişmiş,
- Dil ve edebiyata ilgi duyan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı oldukça gürültülü ve biraz tozludur.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelerin eğitim fakültelerinin "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.Ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü bölüm mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olabilirler.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe-Matematik Alan/Kol/Bölüm mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe Matematik, Sınıf Öğretmenliği Alan/Kol/Bölümleri ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Dilbilgisi,
- Sosyal Bilgiler.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Sözel (SÖZ) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim Fakültelerinin "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği" bölümünde eğitim süresi 5 yıldır.
Eğitimde şu dersler verilmektedir:
a- Teorik eğitim;
Türkçe Kompozisyon, Osmanlıca, Türk Dilbilgisi, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Edebiyat Bilgileri ve Teorisi, Diksiyon, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Edebiyat Tarihi, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Psikolojisi, Türk Lehçeleri, Genel Öğretim Metodları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Türk Halk Edebiyatı, Batı Edebiyatı, Eski Türk Dili, Rehberlik, Özel Öğretim Metodu, Öğretmenlik Dilbilgisi, Tiyatro Bilgileri.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği lisans diploması ve "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında, özel okul ve dershanelerde branşlarında çalışabilirler.
Türk dili ve edebiyatı dersi dışında, Türkçe derslerine de girebilirler.
Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri, iş bulmakta zorluk çekmemektedirler. Öğretmenler rotasyona tabi tutulduklarından ve zorunlu hizmetleri dolayısıyla yurdun her kesiminde görev yapmak durumundadırlar. Yazar, şair, araştırmacı olabilecekleri gibi köşe yazarı olarak da çalışabilirler. Radyo-TV ve basılı yayın kuruluşlarında çalışma olanakları bulunmaktadır. Öğretmenlik dışında sayılan bu çalışma yerleri, kişinin kendini yetiştirme durumuna, ilgisine ve ideallerine göre şekillenmektedir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEBca burs sağlanır.
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda Öğretmen olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel öğretim kurumlarında çalışanların elde ettikleri kazanç, net asgari ücretin en az 4 katı tutarındadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta dereceli okullarda öğretmen olarak çalışanlar Müdür Yardımcısı ve Müdür olabilmekte, Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Milli Eğitim Bakanlığı merkez birimlerinde idari görevler alabilmektedirler.
MEB'ca açılan sınavda başarılı olurlarsa Eğitim Yöneticiliği yapabilirler.
Üniversitelerde akademik kariyeri seçenler profesörlüğe kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Tarih Öğretmenliği,
- Türkçe Öğretmenliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2006,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı)

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

289-TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, Türkçe ile ilgili eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Türkçe konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Türkçe öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.
- Okul kitaplığı.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Türkçe öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Türkçe öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sözel yeteneği gelişmiş,
- Dil ve edebiyata ilgi duyan
- Kitap okumayı seven,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Türkçe öğretmeni, sınıfta ve bazen kütüphanede görev yapar. Görevini genellikle oturarak yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelerin eğitim fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Dilbilgisi,
- Sosyal Bilgiler.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Türkçe Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Türkçe Öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe-Matematik Alan/Kol/Bölümleri mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe Matematik, Sınıf Öğretmenliği Alan/Kol/Bölümleri ile Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca;
Türkçe Kompozisyon, Çağdaş Türk Edebiyatına Giriş, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Türk Mitolojisi, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Çocuk Edebiyatı, Türkçe Öğretimi, Türk Halk Edebiyatı, Genel Öğretim Metodları, Bilgisayar, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Genel Dilbilim, Özel Eğitim Yöntemleri, Halk Bilim, Tiyatro ve Sahne Bilimleri, Eğitim Yönetimi vb. dersler alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Türkçe Öğretmenliği lisans diploması ve Türkçe Öğretmeni unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda,
Türkçe öğretmeni olarak çalışırlar.
Türkçe dersi dışında, Türk Dili ve Edebiyatı, Drama, Güzel Konuşma ve Yazma, Hızlı Okuma Teknikleri, Türk Lehçeleri, Edebi Sanatlar, Türk Edebiyatı Tarihi, Edebi Metinler, Halk Bilimi, Yazı Sanatı vb. derslere girerler.
Ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak da çalışabilmektedirler.
Yazar, şair, araştırmacı olabilecekleri gibi editör olarak da çalışabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEBca burs sağlanır. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda Öğretmen olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Çalıştıkları okullarda veya Bakanlık bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.
MEB ca açılan sınavda başarılı olurlarsa Eğitim Yöneticiliği yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,
- Yabancı Dil Öğretmenliği.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ile Değişiklik yapılmasına dair Esaslar (31/03/2003 Gün ve 4 Sayılı Kararla Değişik 01/06/2000 Gün ve 340 Sayılı Karar)

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 25.02.2011- 22:45
Alıntı yaparak cevapla  


290-TÜRKOLOG

TANIM

Türk topluluklarının; tarihin başlangıcından günümüze kadar olan dil ve edebi ürünlerini inceleyen, çeşitli Türk dillerini karşılaştıran, günümüzde kullanılan Türkçenin sorunlarına çözüm arayan ve diğer bilim dallarıyla dil arasındaki ilişkileri araştıran kişidir.

A- GÖREVLER

- Bir araştırmacı olarak en eski metinlerden başlayarak Türkçe eserleri inceler,
- Türk dilinin yapısını, kökenini, gelişimini, gelişimi etkileyen faktörleri inceler,
- Belli bir tarihi dönem içerisindeki eserlerin özelliklerini saptar,
- Türkçenin korunması ve sağlıklı gelişimi için öneriler geliştirir,
- Sözlükler hazırlar,
- Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısını araştırır,
- Yaptığı değerlendirme sonrasında Türkçenin sorunları olarak belirlediği hususların; sorunların çözümüyle uğraşan meslek elemanlarına, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar ve sonuçları izler.

KULLANILAN ALET VE
MALZEMELER

- Tarihi bilgi ve belgeler,
- Çeşitli büro malzemeleri,
- Bilgisayar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Türkolog olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde sözel düşünme yeteneğine,
- Düşüncelerini söz ve yazı ile etkileyici bir biçimde ifade edebilme yeteneklerine sahip,
- Araştırma ve inceleme merakı ve yeteneği olan,
- Türk Edebiyatına karşı özel ilgi ve sevgi duyan, kitap okumayı çok seven,
- Edindiği bilgileri çözümleyebilen ve yeni sentezler oluşturabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

- İnsanlarla iletişimde bulunulur.
- Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında büro ortamında çalışılması gerekmektedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile aşağıdaki üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde verilmektedir.

- Adnan Menderes Üni. (Aydın)-Fen Edebiyat Fakültesi
- Anadolu Üni. (Eskişehir)-Edebiyat Fakültesi
- Afyon Kocatepe Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi,
- Atatürk Üni. (Erzurum) Fen-Edebiyat Yüksekokulu
- Balıkesir Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Başkent Üni (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Boğaziçi Üni (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Celal Bayar Üni. (Manisa) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Cumhuriyet Üni (Sivas) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Çanakkale 18 Mart Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Çukurova Üni (Adana) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Dicle Üni. (Diyarbakır) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Dumlupınar Üni. (Kütahya) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Ege Üni. (İzmir) Edebiyat Fakültesi
- Erciyes Üni. (Kayseri) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Erciyes Üni. (Yozgat) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Fatih Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Fırat Üni. (Elazığ) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Gazi Üni. (Ankara) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Gazi Üni. (Kırşehir) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Gaziantep Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Hacettepe Üni. (Ankara) Edebiyat Fakültesi
- Harran Üni. (Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi
- İnönü Üni. (Malatya) Fen-Edebiyat Fakültesi
- İnönü Üni. (Adıyaman) Fen-Edebiyat Fakültesi
- İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi
- İstanbul Kültür Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Kafkas Üni. (Kars) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon ve Giresun) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Kırıkkale Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Kocaeli Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Marmara Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Mersin Üni. (İçel) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Mimar Sinan Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Muğla Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Niğde Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Ondokuz Mayıs Üni. (Ordu) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Osmangazi Üni. (Eskişehir) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Pamukkale Üni. (Denizli) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Sakarya Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi
- Selçuk Üni. (Konya) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Süleyman Demirel Üni. (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Trakya Üni. (Edirne) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Uludağ Üni. (Bursa) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Yeditepe Üni. (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi
- Yüzüncüyıl Üni. (Van) Fen-Edebiyat Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türk Dili ve Edebiyatı,
- Tarih,
- Mantık,
- Felsefe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak.
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ) puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda Türk Dili ve Edebiyatı lisans programını tercih etmek gerekmektedir.
Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ayrıca, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü bölüm mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olabilirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Meslek eğitimi 4 yıldır.
- Dört yıllık eğitim süresince Türkiye Türkçesi, Edebi Bilgiler ve Osmanlıca dersleri hazırlık niteliğindedir. Bunun yanısıra öğrencilere Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Nazım Bilgisi, Edebi Sanatlar, Edebiyat Tarihi, Dil Tarihi, Halk Edebiyatı, Köktürkçe, Uygur Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Roman-Şiir Tahlilleri gibi dersler okutulmaktadır. Öğrenciler 8. Yarıyıl sonunda bir Bitirme Ödevi hazırlarlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirenlere Lisans Diploması ve Türkolog unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Türkologların üniversitelerde Türk Dili Okutmanlığı, araştırma görevlisi ve uzmanlık gibi akademik yapıda çalışma olanakları vardır. Pedagoji sertifikası alınırsa orta dereceli okullarda Edebiyat ve Türkçe öğretmeni olarak görev alınabilir. Özel yetenekleri olanların gazete, dergi ve diğer medya kuruluşlarında da yazarlık, editör olarak çalışma imkanı vardır. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık vb. arşivlerinde uzman olarak çalışma olanağı bulunmakta olup Kütüphanelerde, Kültür Bakanlığında, TRT kurumunda da çalışma olanakları mevcuttur.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Türkoglar, kamu kesiminde çalışırlarsa 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar.
- Özel kesimde çalışanlarsa çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde edebilirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör) Kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak yönetim kadrolarında yer alabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Sosyal Antropolog,
- Fizik Antropolog,
- Sosyolog,
- Etnolog,
- Tarihçi.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Meslek Elemanları,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu (ÖSS)- 2005,
- Üniversiteler, Yükseköğrenim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN),
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ) Yüksek Öğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2005
- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanlığı ile Öğretim Üye ve Elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

291-UÇAK BAKIM TEKNİSYENİ(GÖVDE-MOTOR)

TANIM

Uçak mühendislerinin gözetimi ve denetimi altında uçak ve hava araçlarının
gövde ve motorlarının her türlü montajı bakım ve onarımında, görev yapan kişidir.

A-GÖREVLER

- Uçakların motor, gövde, kuyruk,kanat, iniş takımı gibi aksamlarını kontrol ederek; gerekli ayar, onarım,monte kontrol, test, servis ve bakımını yapar,
- Arızalı parçaların tamir edilerek tekrar kullanıma sunulması veya değiştirilmesi işlemlerini yapar,
- Bakım ve onarım kataloglarını okur, iş ve işlemleri takip eder, gerekli testleri yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Perçin makineleri,
- Kesme aletleri,
- Şekillendirme aletleri,
- Mekanik/Elektronik ölçüm aletleri,
- Motor test üniteleri (bremze vb),
- Yüzey düzgünlük ölçüm aletleri,
- Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar vb.

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Uçak Bakım Teknisyeni(Gövde-Motor) olmak isteyenlerin;
- Fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı,
- Şekil ilişkilerini görebilen,
- Ellerini eşgüdümle kullanabilen,
- Sorumlu, dikkatli, kurallara uyan,
- Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen,
- Yenilikleri takip edebilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Uçak Bakım Teknisyenleri(Gövde-Motor) uçak fabrikalarında, uçak bakım ve
onarım ünitelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle kirli (yağ ve yakıt),
kokulu ve gürültülüdür. Mühendis ve teknikerin denetiminde görevlerini yaparlar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Anadolu Teknik Liselerinin, Uçak Bakım Teknisyenliği (Gövde-Motor) bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Fen,
- İş Teknik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimini alabilmek için; İlköğretim okulu mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavını kazanmış olmak, gerekmektedir.
- Türkiye'de tescil edilmiş sivil uçaklarla, Türk hava sahası içinde bulunan ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi diğer bir devlete ait olan sivil uçak, helikopter ve planörler üzerinde müstakil olarak periyodik bakım, küçük tamir, revizyon ve uçuşa elverişlilik kontrolü yapabilmek için uçak bakım teknisyeni lisansına sahip olmak zorunludur. Lisansı olmayanların uçak bakım teknisyenliği yapmalarına müsaade edilmemektedir.
- Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi "Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatı"na göre; A Kategori Uçak Bakım Teknisyeni lisansları Ulaştırma Bakanlığı'nca, belgeler ise Ulaştırma Bakanlığı'nın yetkili kıldığı müesseselerce verilir.
- Ulaştırma Bakanlığı'ndan lisans alabilmek için mutlaka Anadolu Teknik Lisesi Uçak Bakım Teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Ama teknisyen olarak diploması olup da bir işyerinde çalışanlar, çalıştıkları süre en az (3) üç yıl olmak şartı ile bu işyerinden alacakları bir belge ile mesleğinde çalıştıklarını kanıtlamaları halinde Ulaştırma Bakanlığı'ndan lisans almak için, lisans sınavına başvurma hakkını elde ederler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Anadolu Teknik lisesinde öğrenim (5) beş yıldır.

9. sınıfta genel kültür derslerinin yanı sıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir. Eğitim süresince genel kültür dersleri ve meslek dersleri verilmektedir. Mesleki derslerin uygulamaları işletme ve atölyelerde verilmektedir. Bölümde öğrencilere, temel uçak gövde ve yapısı, uçak elektrik sistemleri, pistonlu uçak, uçak yapı ve sistemleri uçak motorlarının bakım ve testi ile avionics uygulamaları ile ilgili olarak Uluslararası Ortak Havacılık Kuralı olan JAR 66 'ya göre eğitim verilir. Ayrıca eğitim süresi içinde 10.sınıftan 11.sınıfa geçildiğinde 150 saat, 11.sınıftan 12.sınıfa geçildiğinde 150 saat olmak üzere toplam 300 saat işletmelerde endüstri stajı yaptırılır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara "Anadolu Teknik Lisesi Diploması" ve Teknisyen" unvanı verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Özel hava yollarında, hava limanlarında, uçak fabrikalarında, uçak bakım-onarım atölyelerinde, Türk Hava Yolları'nda, Askeriyede, Uçak ve hava araçlarının üretim, montaj, bakım ve onarımının yapıldığı fabrikalar ile sivil ve askeri amaçlı hava taşımacılığı sektörlerinde çalışabilirler. Bu bölüm mezunları, uçak ve hava araçlarının üretim, bakım ve onarımının yapıldığı fabrikalar ile sivil ve askeri amaçlı hava taşımacılığı sektörlerinde çalışabilirler. Uçak Bakım teknisyenliği, gelecek görünümü açısından gelişen bir meslektir. İş imkanı geniş olup; Teknoloji sürekli geliştiğinden, Uçak Bakım Teknisyeni yeni teknolojiyi izlemeli, bilgilerini tazeleme adına tüm seminer kurs ve eğitimleri takip etmelidir.
Ayrıca, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı 2008 yılında uluslar arası Havacılık Bakım Onarım Merkezi (HABOM) olması ve sivil havacılıktaki gelişmeler bu alanda istihdam olanaklarını artırmaktadır. Bununla beraber özel havacılık şirketleri kendi bakım merkezlerini ülkemizin çeşitli şehirlerinde kurmayı planlamaktadırlar.
Günümüzde bayanlarda bu mesleklerde eğitim alıp, teknisyen olarak çalışabilmektedirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmede beceri eğitimi gören öğrencilere asgari ücretin %30u oranında bir ücret ödenmektedir. Ancak kuruluşların öğrencilere stajları sırasında ücret ödemesi; bazı kurum veya kuruluşların kendi mevzuatına göre de yapılabilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimini başarı ile tamamlayan ve Ulaştırma Bakanlığı girdiği sınavlardan başarılı olarak lisans almaya hak kazanan teknisyenler, çalıştıkları işyerlerine göre değişen oranlarda kazanç elde ederler. Bu kazanç iş bilgisi, tecrübe ve işe yatkınlığa göre değişmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME

Anadolu Teknik Liselerinin; Uçak Bakım Teknisyenliği (Gövde Motor,) bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Makine, Otomotiv, Tarım Alet ve Makineleri ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca Otomotiv Öğretmenliği, Uçak Gövde-Motor (Sivil Havacılık Y.O.), Uçak Gövde-Motor Bakım (Sivil Havacılık Y.O.), Mekatronik Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Uçak bakımı alanında mezun olan öğrenciler, Türkiyede tescil edilmiş sivil uçaklarla, Türk hava sahası içinde bulunan ve Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi diğer bir devlete ait olan sivil uçak, helikopter ve planörler üzerinde müstakil olarak periyodik bakım, küçük tamir, revizyon ve uçuşa elverişlilik kontrolü yapabilmek için uçak bakım merkezlerinde iki yıl uygulamalı eğitimden sonra 21 yaşını dolduran meslek elemanı sertifika sınavına girmeye hak kazanır.
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatına göre; A Kategori Uçak Bakım Teknisyeni lisansları Ulaştırma Bakanlığınca, belgeler ise Ulaştırma Bakanlığının yetkili kıldığı müesseselerce verilir.
Uçak Bakım alanında meslek eğitimini tamamlayarak Uçak Bakımı sektöründe çalışanların kariyerinde yükselmek ve gelişen teknolojiyi takip edebilmek için Avrupa Sivil Havacılık Otoritesine (Joint Aviation Authorities-JAA) göre iki yılda bir güncelleme eğitimleri zorunludur.

BENZER MESLEKLER

- Motor Teknisyeni ve Teknikeri,
- Makine Teknisyeni,
- Otomotiv Teknikeri.

I-YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 4702 sayılı Kanun,
- ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2006,
- MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Eylül 2005,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

292-ULUSLARARASI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

TANIM

Uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmaların, farklı alanlardaki üretim, satış, satın alma ve nakliye işlerinde yöneticilerle birlikte çalışan kişidir.

A-GÖREVLER

- Uluslararası pazarları inceler, özelliklerini belirler,
- İşletmelere gereksinim duydukları malları hangi ülkelerin hangi firmalarından elde edebilecekleri konusunda bilgi verir,
- İşletmelere satacakları mallar için uygun pazar seçenekleri hazırlar,
- Malların güvenli bir biçimde taşınması için satıcı ve alıcı firmalarla nakliye işletmeleri arasında ilişki kurulmasını sağlar,
- Nakliye taşıt, rotalama ve planlama, ambar, malzeme yönetimi, paketleme, stok kontrolü, fabrika ve ambar yeri seçimi, tesis tasarımları ile sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri konularında çalışmalar yapar,
- Çalışmalarını ulusal ve uluslar arası ticaret mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Her türlü iletişim araçları,
- Her türlü büro makineleri ve kırtasiyeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Uluslararası lojistik meslek elemanı olmak isteyenlerin;
- Sosyal bilimlere özellikle ekonomi , ticaret ve büro işlerine ilgi duyan,
- Ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, ikna gücü yüksek,
- Girişimci, risk alabilen
kimseler olmaları gerekir.
İyi derecede yabancı dil ve bilgisayar bilgisi meslekte başarıyı artıran etkenlerdir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları üretim, enerji ve hizmet sektörünün üretim ve pazarlama bölümlerinde görev almaktadırlar. Bu nedenle de uluslararası lojistik meslek elemanları uluslararası ticaret yapan kamu ve özel sektör iş yerlerinde ya da işletmelerinde çalışmaktadır. Çalışma ortamları genellikle büro ortamı olup, sıklıkla seyahat ederler.
Temiz bir ortamda birden fazla işi aynı anda rutin olarak yaparlar. Belirli bir mesai saatleri yoktur. Gerekirse haftasonu da çalışırlar .

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının Uluslararası Lojistik bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Türkçe,
- Matematik,
- Yabancı Dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen ), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinden mezun olanlar ve ticaret liselerini kol ayrımı olmadığı dönemde bitirenler Uluslararası Lojistik ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda ilgili programı tercih etmişlerse açık kalan kontenjanlara göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için ÖSS Sınavında yeterli EA (Eşit Ağırlıklı) puanı almak gerekmektedir.
Ayrıca bu poğramın eğitimini veren yüksekokullar vakıf üniversitelerine bağlı eğitim kurumları olduğundan, burslu öğrenciler dışındaki öğrenciler her yıl belirlenen eğitim ücretini ödemek suretiyle eğitimlerine devam etmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince öğrencilere; Türk Dili, Matematik, Beden eğitimi, Yabancı Dil , İktisat, Genel Hukuk Bilgisi, Genel İşletme, Genel Muhasebe, Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar ,İstatistik, Ara üretim, Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi ,Fiziksel Dağıtım Kanalları ve Planlaması, Lojistiğe giriş, Depolama ve Envanter Yönetimi, İşletme Finansı, Tedarik Zinciri kurma ve Yönetme, Satınalma ve Pazarlama Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi ve Lojistik, Uluslar arası Ulaştırma, Gümrük ve Sigorta, Türkiyede Lojistik, Lojistik ve İnsan Kaynakları, Yönetim Muhasebesi, Lojistikte Globalleşme, Uluslararası Finansman, Elektronik Ticaret, Veri analizi ve Araştırma Yöntemleri dersleri verilmektedir.Ayrıca ikinci sınıfta öğrencilerin en az 50 günlük staj yapmaları gerekmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Uluslararası Lojistik önlisans Diploması ve Uluslararası Lojistik Meslek elemanı ünvanı verilir

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Uluslararası lojistik meslek elemanları , uluslararası çalışan tüm kuruluşların üretim,depolama, nakliye, pazarlama bölümlerinde, kargo ve nakliye firmalarında dış ticaretin yoğun olduğu büyük illerde kamu sektörünün gümrük, liman işletmeciliği bölümlerinde çalışabilirler. Mezunlar ithalat-ihracat uzmanı, dış ticaret elemanı, satınalma uzmanı ve/veya satış temsilcisi(iç-dış piyasa) pazarlama elemanı olarak görev yapabilir.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

50 günlük staj döneminde staj yapılan işyerinin stajyerlere ödediği ücreti alabilirler.Ayrıca eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurumları ve kuruluşlarınca verilen kredi ve burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Meslek elemanları özel sektörde net asgari ücretin 4 ile 6 katı arasında değişen miktarlarda ücretlerle iş bulabilmektedirler. Kamuda ise 10.derecenin 2.kademesinden işe başlamaktadırlar

G- MESLEKTE İLERLEME

Mezunlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında , başarılı olmaları halinde Ulaştırma ve Lojistik ve Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık lisans proğramlarına dikey geçiş yapabilirler.
Çalıştıkları firmaların ürün müdürlüğü ya da bölge müdürlüğü gibi departmanlarına yönetici veya müdür olarak atanabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Pazarlama Meslek Elemanı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Uluslarası Lojistik bölümü öğretim görevlileri,
- Meslek elemanları,
- Eğitim veren üniversitelerin web siteleri,
- ÖSYM Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu (ÖSS) 2006,
- ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu 2005,
- ÖSYM 2005 Dikey Geçiş Sınav Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

293-ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

TANIM

Uluslararası ticaret yapan işletmelerde, ekonomi, finans, pazarlama, hukuk gibi ticaretin değişik alanlarında çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

Uluslararası tcaret yönetimi meslek elemanı;

- Çalıştığı kamu ya da özel sektör kurum/kuruluşun uluslararası ticaretteki mevcut yapısını ortaya koyar.
- Uluslararası ticaret uygulamalarını takip ederek, işlerinde kullanır.
- Uluslararası ticaret uygulamaları, para piyasası, kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip ederek bilgilerini güncel tutar.
- Çalıştığı kamu yada özel sektör kurum/kuruluşun yurtdışı alım ve satım işlerinin yürütülmesi işlerini yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER
- Bilgisayar
- Her türlü büro malzemeleri

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Uluslararası ticaret yönetimi meslek elemanı olmak isteyenlerin;

- Sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgi duyan,
- Ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi,
- Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen,
- Değişik ortamlara uyum sağlayabilen
- Girişimci kimseler olmaları,
- Bir yabancı dil öğrenmeye yetenekli ve ilgili,kimseler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Uluslararası ticaret yönetimi meslek elemanları genellikle kapalı ve temiz büro ortamında çalışırlar. Zaman zaman seyahat etmeleri gerekebilir. Diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Çankaya Üniversitesi (Ankara) Çankaya Meslek Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Yönetimi bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe
- Sosyal Bilimler
- Yabancı Dil

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin; A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, Ticaret Liselerini kol ayrımı olmadığı dönemde bitirenler Uluslararası Ticaret ve Yönetimi önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Eşit Ağırlık (EA-1)" puanı türü gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 1 yıl hazırlık üzerine 2 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri:
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil,

b) Meslek Dersleri:

Meslek dersleri olarak; Ekonomiye Giriş, Davranış Bilimlerine Giriş, İşletme Matematiği, Bilgisayara Giriş, İşletme Yönetimine Giriş, Muhasebe İlkeleri, Dış Ticarete Giriş, İş İletişimi, Hukuka Giriş, İşletme Finansmanı, Pazarlama İlkeleri, Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları, İstatistik, Dış Ticaret Finansmanı ve Dış Ticareti Finanse Eden Kurumlar, Türk Gümrük Mevzuatı ve Uluslararası Taşımacılık, Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Uluslararası Pazarlama ve İşletme Matematiği dersleri okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Uluslararası Ticaret Yönetimi önlisans diploması ve Uluslararası Ticaret Yönetimi Meslek Elemanı" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları, özel sektör kuruluşlarının uluslararası ticaretle ilgili tüm birimlerinde uzman eleman ve yönetici konumlarında çalışabilmektedirler. Uluslararası ticaret yönetimi alanında eğitim görenler bankaların kambiyo birimleri, ihracatçı birlikleri ve üye kuruluşları, serbest bölgeler, dış ticaret sermaye şirketleri ile özel kuruluşların ihracat-ithalat birimleri, gümrük ve uluslararası ticaret ve nakliyat firmaları gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

- Özel şirketlerde ücretler anlaşmalara ve kişinin yeteneği ile işletmenin yapısına göre farklılık göstermektedir. Genellikle asgari ücretin 3-5 katı civarında ücret almaktadırlar. Deneyimi olanlarda bu rakam çok daha fazla olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Uluslararası Ticaret Yönetimi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı da başarılı oldukları takdirde Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşlet-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
- Çalıştıkları işyerlerinde yöneticilik kademelerinde yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı
- Dış Ticaret Meslek Elemanı
- Ticaret ve Yönetim Meslek Elemanı

H- EK BİLGİLER

- Mesleğin eğitiminde bir yıl süreli zorunlu ingilizce hazırlık programı uygulanır. Ancak ingilizce yeterlik sınavını başaranlar veya üniversitelerin eşdeğerliğini kabul ettiği uluslararası sınavlardan (TOEFL, IELTS, TWE) üniversitelerin tespit ettiği düzeyde başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Eğitim sonunda ingilizce yeterlik sınavını geçenler kazandıkları bölüme kayıtlarını yaptırabilirler.
- Hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler aynı adı taşıyan ve öğretim dili türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği kurallara göre ÖSYMce yerleştirilebilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Çankaya Üniversitesi (Ankara) Çankaya Meslek Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Yönetimi Bölümü ,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu
- 2006 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] Web Sitesi
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

294-UZAY MÜHENDİSİ

TANIM

Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir.

A- GÖREVLER

Sivil ve askeri kuruluşlarda;
- Yer çevresinde yörüngeye konulacak insanlı ve insansız uydu ve diğer uzay araçları ile bunları yörüngeye koyacak roketler üzerinde araştırmalar ve deneyler yapar,
Uydularla haberleşme amacıyla çalışmalar yapar,
- Bunun yanında, akademik kuruluşlarda şu proje ve endüstriyel faaliyetleri yürütür:
Sayısal akışkanlar dinamiği olanaklarının geliştirilmesi,
Dış yapı-gövde aerodinamiği etkileşimi,
Yapay zeka geliştirme,
Hava-uzay elektroniği ve optik sistemler,
Telemanipülatör tasarımı ve kontrolü,
Lazer ile ölçüm ve izleme sistemleri,
Uydu dinamiği ve kontrolü ,
Paralel ve gerçek zamanda veri işleme,
Robot tasarımı ve robot teknolojileri,
Uydu izleme anteni vb,
Gerçek zamanlı yapay zeka yazılım araçları,
Robot projesi danışmanlığı.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Laboratuar araç ve gereçleri (mikroskop, kimyasal maddeler, deney tüpü, elektronik ölçü ve deney aletleri, mikroelektronik ve mikromekanik cihazlar),
- Teleskop,
- Bilgisayar vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Uzay mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üstün bir akademik yeteneğe sahip,
- Matematik ve Fen bilimlerine, özellikle fizik ve astronomiye ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
- Bilimsel meraka sahip, araştırmacı,
- Yeniliklere açık,
- Görme duyusu ve belleği güçlü,
- İnce ayrıntıları görebilen, yoğun dikkat gösterebilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Uzay mühendisleri, uydu yer istasyonlarında, uzay ve bilgi teknolojileri laboratuarlarında, akademik eğitim kurumlarında ve diğer sivil ve askeri kuruluşlarda, uzay teknolojisinin gereksinimi olan temiz ortamlarda görev yapmaktadırlar.
Araştırma laboratuarlarında genellikle sayısal verilerle çalışılır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek Eğitimi; İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uzay Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik,
- Kimya,
- Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında ( ÖSS) de Uzay Mühendisliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puanı almak ,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Uzay Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

- Meslek eğitim süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık sınıfı okunması durumunda 5 yıl eğitim görülmektedir. Eğitim süresince mühendislik dersleri ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra laboratuar çalışmaları oldukça yoğundur.
- Öğrenciler ilk yıl; Matematik, Cebir, Fizik, Uzay Mühendisliğine Giriş gibi temel dersleri alırlar. İkinci sınıftan itibaren ise doğrudan uzay mühendisliğine yönelik dersleri almaya başlarlar.
- Ders konuları; Temel Bilimler, Temel Mühendislik, Temel Bilgisayar ve Programlama, Yapı, Akışkanlar, Elektronik ve Haberleşme, Yapay Zeka, Uzay Çevresi, Uydu ve Roketler hakkındadır.
- Lisans ders programındaki belli başlı temel dersler şunlardır; Matematik, Fizik, Kimya, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, İletişim Sistemleri, Uzay Mühendisliği, Mukavemet, Mekanik, Astronomi, Yabancı Dil ile diğer mühendislik dersleri.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Lisans diploması ve " Uzay Mühendisi" unvanı alırlar.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Uzay mühendisleri, uydu yer istasyonlarında üniversitelerde, uzay ve bilgi teknolojileri laboratuarlarında, askeri kuruluşlarda, TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, Marmara Araştırma Enstitüsü, vb. kuruluşlarda, ileri teknoloji firmalarında kolayca çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca her zaman için serbest çalışma imkanları vardır.
Uzay mühendislerinin iş bulma şansı ülkemizin uzay araştırmalarındaki ilerlemesine bağlı bulunmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenciler geri ödemek koşulu ile Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredi imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kuruluşlarında çalışanlar, çalıştıkları kurumun statüsüne göre teknik hizmetler sınıfından ücret alırlar. Ayrıca devletin belirlediği zam oranında ücret artışı yapılmaktadır.
Özel işyerinde çalışanlar ise, çalışma süresine, işyerinin ücret politikasına ve konumuna göre değişik ücret almaktadırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Meslek elemanlarından Üniversitede görev yapanlar, araştırma görevlisi, doktor, yardımcı doçent, doçent ve profesör gibi akademik unvanlar alabilirler. Ayrıca; gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında çeşitli projelerde ve endüstriyel faaliyetlerde görev alarak çeşitli pozisyonlarda çalışırlar.
Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim merkezlerinde mesleki bilgi ve deneyimleri geliştirerek mesleki ilerlemeleri mümkündür.
Yüksek teknolojiye dayalı disiplinler arası bir eğitim içerdiğinden çeşitli uluslar arası kuruluşlarda nitelikli ve yüksek ekonomik getirili işlerde çalışma olanakları mevcuttur. Uzay mühendisliği uygulamaları sürekli gelişen ileri teknolojiler ile paralellik gösterdiğinden mesleki ilerleme kişinin sürekli yenilikleri izlemesiyle mümkündür. 2000'li yılların ileri teknoloji çağı olması nedeniyle Uzay Mühendisliği de araştırma konuları ve teknolojik gelişmeleri içermektedir.

BENZER MESLEKLER

- Astronom,
- Uçak mühendisi.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- İstanbul Teknik Üniversitesi, Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlileri,
- Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi, (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN), 2000,
- ÖSYM Sınav Kılavuzu 2006,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2006,
- MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 25.02.2011- 22:48
Alıntı yaparak cevapla  


295-ÜRETİM MÜHENDİSİ

TANIM

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarının tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

- Üretilecek bir ürünün imalatı ile ilgili üretim yöntemlerini araştırır, tasarlar,
- Üretimde kullanılacak malzemeleri tespit eder, üretim aşamalarını planlar, kalite kontrolünün hangi aşamada yapılacağını belirler,
- Üretilen ürünün depolama, taşıma ve dağıtımı ile ilgili süreçleri tespit eder,
- Üretimde çalışan işgücünün tespiti, aranan nitelikler ve sayısını saptayarak insan kaynakları bölümüne bildirir,
- Üretim sürecinde işgücü, para, zaman ve malzemenin en verimli şekilde kullanılması için işletmeden bir işletmeci ya da iktisatçı ile beraber/koordineli çalışarak ekonomik analizler yapar,
- Günün değişen koşullarına göre ortaya çıkan tasarım ve imalat teknolojilerini izler ve yeniliklerin üretimde uygulanmasını sağlar,
- Üretim performansını analiz ederek, iyileştirmelerde gerekli istatistiki metodları kullanır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Çalıştığı alanla ilgili hammadde ve aletler,
- Büro makineleri (Bilgisayar, hesap makinesi v.b.)
- Her türlü yazım ve çizim aletleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Üretim mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Planlama ve doğru karar alabilme yeteneği gelişmiş,
- Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
- Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
- Temel bilimlere (fizik, kimya) ilgili,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İleri görüşlü, yeniliklere açık , gelişmeleri takip edebilen, ekip çalışmasına yatkın, yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Üretim mühendisleri büro ortamında çalışmakla birlikte, atölye ve fabrika gibi gürültülü mekanlarda da çalışırlar. Diğer çalışanlar ve müşterilerle iletişim halindedirler. Çalışmalarını işveren ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak sürdürürler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi
- Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Ankara) '' Üretim Mühendisliği programında verilmektedir..

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik
- Fen Bilimleri
- Yabancı Dil

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Üretim Mühendisliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY-2) puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Üretim Mühendisliği" programını tercih etmek gerekmektedir.
Üretim Mühendisliği lisans programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirme yapılırken diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak; yukarıda belirtilen alan/kol/bölümleri dışında bir bölümden mezun olanlar Üretim Mühendisliği lisans programını tercih etmeleri durumunda adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine Resim-Kons., Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknoloji, Makine- Resim-Konstrüksiyon, Raylı sistemler Makine Teknolojisi Ön lisans programından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Üretim Mühendisi programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitimin birinci yılında Matematik, Temel Bilim (Fizik Ve Kimya), Bilgisayar Teknolojisi Ürün Tasarımı, Üretim Mühendisliğine Giriş ve Temel Mühendislik Kavramları. ikinci yılında Mühendislik Matematiği, Termodinamik ve Isı Transferi, Mühendislik Mekaniği, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Mühendislik Malzemeleri, İmalat Yöntemleri, Elektronik Mühendisliğine Giriş, Olasılık ve İstatistik. üçüncü yılında çoğunlukla üretim yöntemlerine yönelik ve bunların üretim sistemlerinde uygulanmasına yönelik teknik ağırlıklı dersler, Üretim Teknolojisi Teorisi, Makine Elemanları, Otomasyon, Kontrol, Ölçme ve Değerlendirme, Kalite Mühendisliği, Tesis Planlama, Mühendislik Ekonomisi . dördüncü yılında ise çoğu seçmeli dersler olan ve daha çok üretimde ileri teknoloji uygulamalarına yönelik Hızlı Prototipleme, Elektronik Üretim, Mikroelektronik İşleme, COM-CNC Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Üretim Sistemleri, Bilgisayar Tümleşik Üretim Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım, Endüstriyel Ekoloji ve Sürdürülebilir Üretim gibi dersler okutulmaktadır.
Son sınıfta aldıkları derslerle ilgili olarak sanayi kaynaklı gerçek tasarım problemlerine çözümler getirecek şekilde projeler yapmaktadırlar.
Ayrıca, öğrencilerin sosyal ve ekonomik konularda bilgi sahibi olmaları amacıyla verilen sosyal/beşeri bilimler ile ilgili seçmeli dersler de yer almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Üretim Mühendisliği lisans diploması ve Üretim Mühendisi unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Üretim mühendisleri ürün veya hizmet üreten tüm kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışabilirler.
Günümüzde rekabet şartlarının ağır olması, ürünlerin pazar ömürlerinin azalması nedeniyle yaratıcı tasarıma, kaliteye , estetiğe, yüksek teknolojiye ve düşük fiyata sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Üretim mühendisleri bu özelliklere sahip eleman olmaları nedeniyle gelecek de iş bulma olanakları daha da artacaktır. Ayrıca üretim mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İşletmeler stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir.
Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrasında verilen ücret özel sektörde kişinin deneyim ve niteliklerine bağlı olarak değişmektedir.
Kamu sektöründe ise, teknik hizmetler sınıfında 8.derecenin 1.kademesinde göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 3 katı civarında ücret alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Bilgisayar ve yabancı dil konularında kendilerini geliştiren üretim mühendisleri değişen teknolojiye daha fazla uyum sağlayabilmektedirler.
Başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Endüstri Mühendisi,
- İşletme Mühendisi,

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üretim Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2003,
- OSYM Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2006 Kılavuzu,
- 2006 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sistemi Kılavuzu
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

296-VERGİ DENETMENİ

TANIM

Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir.

A- GÖREVLER

Vergi denetmenlerinin başlıca görevleri vergi ödemesi gereken kişilerin vergilerini gününde ve tam olarak ödeyip ödemediklerini incelemektir.

Bunun için:
a) Memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı bir kimlik bulundurur ve gidilen yerde işe başlamadan önce ilgililere gösterir,
b) İncelemeye tabi kişiye, inceleme konusunu işe başlamadan önce anlatır,
c) Yürürlükte bulunan mevzuata göre gerekli incelemeyi yapar,
d) İnceleme bitince, incelemenin yapıldığını gösteren bir belgeyi inceleme yapılana verir,
- Defterdarlıklara bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi birimlerinde, gerek görülen hallerde denetim yapar,
- Belge düzenini yerleştirmek amacı ile işyerlerinde bizzat denetim yapar,
- Amirinin vereceği çeşitli teftiş, soruşturma ve inceleme görevlerini yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

Vergi denetmeninin yaygın olarak kullandığı materyaller:
- Vergi Kanunları,
- Genel Tebliğler,
- Vergi mevzuatı ile ilgili yayımlanmış olan tebliğler,
- Yönetmelikler,
- Genelgeler,
- Tüzükler,
- İç Genelgeler,
- İçtihat haline gelmiş yargı kararları,
- Çalışma esnasında kullanılan kırtasiye malzemeleridir.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Vergi denetmeni olmak isteyenlerin;
- Normalin üstünde genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme
- yeteneğine sahip,
- Ayrıntılara dikkat eden, yönergelere ve kurallara uygun çalışabilen,
- Tertipli, dikkatli ve sabırlı,
- Dürüst ve sorumluluk sahibi,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Vergi denetmeni büro, ofis gibi kapalı ortamlarda çalışır. Çalışma ortamı sessizdir. Vergi denetmenleri birinci derecede verilerle uğraşırlar. Zaman zaman vergi mükellefleri ve diğer meslektaşları ile etkileşimde bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK ÖN EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek ön eğitimi, üniversitelerin Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri, İktisat Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri lisans programlarında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Hukuk,
- İktisat,
- Maliye,
- Muhasebe.

MESLEĞE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48nci maddesindeki nitelikleri taşımak,
- Eğitim süresi en az 4 yıl olan, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk, İktisadi ve idari bilimler fakülte ve yüksekokulları veya aynı süre eğitim veren ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu'nca kabul olunan benzeri fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak,
- 30 yaşını doldurmamış olmak,
- Erkeklerin askerlik görevini yapmış, muaf tutulmuş veya erteletmiş olmaları,
- Sağlık yönünden yurdun tüm yöre ve iklim şartlarında görev almasına engel bir hallerinin bulunmaması,
- ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)nı kazanmış olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Vergi denetmeninin ayrı bir eğitimi, anabilim dalı yoktur. Meslek elemanları en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak alınırlar. En az 3 yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve Bakanlık merkezinde açılacak yeterlilik sınavında başarılı olmak şartıyla denetmen kadrolarına atanırlar.
İlgili okullarda genel bilgi derslerinin dışında mesleki açıdan aşağıdaki konular öğretilmektedir:

a) Maliye ve Vergi Hukuku
- Maliye Teorisi,
- Bütçe,
- Kamu Maliyesi,
- Türk Vergi Hukukunun Esasları,
b) Muhasebe
- Genel Muhasebe,
- Şirketler Muhasebesi,
- Maliyet Muhasebesi,
c) İktisat
- Makro-Mikro İktisat,
- İşletme İktisadı,
- Uluslar arası İktisat,
- Uluslar arası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar
d) Hukuk
- Hukukun Genel Kuralları,
- Ticaret Hukuku,
- Borçlar Hukuku,
- Medeni Hukuk,
- İcra İflas Hukuku.
e) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Vergi denetmenleri defterdarlıklara bağlı vergi dairesi birimlerinde görev yaparlar.
Vergi denetmenlerinin sayısı hükümetlerin vergi politikalarıyla paralellik göstermektedir. Bunun için gerek görüldükçe sınav açılmaktadır. Son yıllarda vergi toplamaya verilen önem artmış ve çok sayıda vergi denetmeni alınmıştır. Bu alanda kendini yetiştiren vergi denetmenleri, özel sektöre de geçebilmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Yarışma sınavını kazanıp denetmen yardımcısı olarak ataması yapılanlar kadro ve derecelerine göre maaşlarını almaktadır. Yeni göreve başlayan bir vergi denetmeni net asgari ücretin 4 katı dolayında maaş almaktadır. Derece ve kademesi yükseldikçe ücretler de artmaktadır.

G- MESLEKTE İLERLEME

Belirlenen şartları ve özellikleri taşıyan denetmenler, sınava girmek ve başarmak koşulu ile idari görevlere geçebilirler. Bu şekilde, müdür yardımcılığından defterdarlığa kadar değişik kadrolarda idareci olarak görev yapabilirler. Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığı'nın en büyük memurudur.

BENZER MESLEKLER

- Maliye Müfettişi,
- Hesap Uzmanı,
- Gelirler Kontrolörü.

H- EK BİLGİLER

Vergi Kontrol Memurluğunun ismi "Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname" de Vergi Denetmeni olarak değiştirilmiştir.
Yarışma sınavını kazanarak Denetmen Yardımcısı olarak atanan adaylar en az üç yıl çalışmak, olumlu sicil almak koşulu ile Bakanlık merkezinde açılacak yeterlik sınavını başaramaması durumunda Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- 2006 KPSS Kılavuzu-ÖSYM

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

297-VETERİNER HEKİM

TANIM

Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Yurdun çeşitli bölgelerinin, iklim, tarımsal yapı ve pazarlama koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi, verimlerini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması gibi çalışmalarda bulunur,
- Hayvanların hastalık, sakatlık ve yaralarını teşhis ederek, gerekli ameliyat ve tedavilerini yapar,
- Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince üretilmesini sağlar, halkı hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan korumak için, besinlerin kalite yönünden denetimini yapar ve sağlıklı bir biçimde hazırlanması,korunması,taşınması için uygun yöntemleri araştırır,
- Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında, hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak amacıyla eğitim programları düzenler ve bu konularda yazılı kaynaklar hazırlar, bunların basım ve dağıtımının gerçekleştirilmesini sağlar,
- Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için her türlü tıbbi çalışmaları yapar, gerekli tedbirleri alır ve aşı, serum vb. ilaçlar üzerinde araştırmalar yapar, var olanları hazırlar ve uygular,
- Sun'i tohumlama ve embriyo transferi gibi biyoteknolojik yöntemlerle hayvanlarda döl verimini artırma ve ıslah çalışmalarında bulunur. Damızlık hayvan yetiştirilmesini sağlar,
- Zoonozların yayılmasını önler ve tedavi yöntemleri geliştirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Steteskop, enjektör, sterilizatör, laboratuar aletleri, iplik, bistüri gibi her türlü cerrahi malzemeler,
- Yapay tohumlama alet ve malzemeleri,
- Aşı, serum ve tedaviye yönelik ilaçlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Veteriner hekim olmak isteyenlerin;
- Normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip,
- İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen,
- Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan,
- Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- Sabırlı, dikkatli, düzenli,
- Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam,
- Sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Veteriner hekimler ayakta, oturarak, eğilerek, diz çökerek vb. çalışabilirler. Büroda çalıştığı gibi salgın ve paraziter hayvan hastalıkların görüldüğünde sık sık köylere gitmek zorunda kalabilir. Hayvanların bulunduğu ortamlar nemli olup, havada rahatsız edici koku vardır. Ayrıca tepme, düşme, ısırma, tırmalama gibi hayvanlardan gelebilecek tehlikelerle karşı karşıyadır. Veteriner hekim normal çalışma saatleri dışında, resmi tatil günlerinde de çalışmak zorunda kalabilir. Çalışırken iş elbisesi (önlük) giyer, eldiven ve maske kullanır.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi; Fakültelerin Veterinerlik Bölümlerinde verilmektedir.

- Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın),
- Ankara Üniversitesi (Ankara),
- Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon),
- Atatürk Üni.-Veteriner Fakültesi (Erzurum),
- Dicle Üniversitesi (Diyarbakır),
- Erciyes Üniversitesi (Kayseri),
- Fırat Üniversitesi (Elazığ),
- Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
- İstanbul Üniversitesi (İstanbul),
- Kafkas Üniversitesi (Kars),
- Kırıkkale Üniversitesi,
- Mustafa Kemal Üniv. (Hatay) -Veteriner Fak.
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi,(Samsun)
- Selçuk Üniversitesi (Konya),
- Uludağ Üniversitesi (Bursa) ile
- Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van) Veteriner Fak.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik,
- Kimya,
- Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Veterinerlik lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Veteriner Fakültelerinin eğitim süresi 5 yıldır.
Eğitimleri süresince öğrenciler: Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil gibi genel kültür dersleri ile eğitimin;
1. yılında: Veteriner Hekimliğe Giriş ve Tarihi, Anotomi, Histoloji, Genetik, Fizyoloji, Medikal Kimya, Biyofizik, Medikal Biyoloji, Mesleki Uygulama, Biokimya, Hayvan Davranışları, Embriyoloji.
2.yılında: Genel Mikrobiyoloji, Genel Farmakoloji, İmmunoloji-Seroloji, Genel Parazitoloji ve Helmintoloji, Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme, Psikoloji, Bilim Felsefesi Fizyoloji, Bioistatistik, Zootekni, Laboratuar Hayvan Yetiştiriciliği Ekzotik Pat Hayvan Bakımı, Hayvancılık Ekonomisi gibi meslek derslerini alırlar.
1. ve 2. sınıflarda temel bilimler derslerini almış öğrencilere,
3. ve 4. sınıflarda: İç Hastalıkları, Cerrahi, Farmakoloji, Parazitoloji, Bakteriyoloji, Hayvan Besleme, Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan Irkları, bunların bakım metodları, hastalıkları, yapağı, tiftik, deri gibi hayvan ürünlerinin üretimi ve patoloji alanlarında gerekli teorik dersler verilmekte, laboratuar ve kliniklerde uygulamalar yaptırılmaktadır.
Son sınıfa geçen öğrenciler ise et ve süt gibi hayvansal ürünlerin muayene ve teknolojisi; hayvanların sun'i ve tabii tohumlama metodları ve embriyo transferi yöntemleri ile üretilmesi: dahiliye, cerrahi, doğum gibi hekimlik yönü ağır olan konuları kapsa yan dersler almakta ve kliniklerde hasta üzerinde uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Veteriner Hekim lisans diploması ve Veteriner Hekim unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hayvanların ve hayvansal ürünlerin insan yaşantısındaki yeri ve önemi tartışma götürmez bir gerçektir. Bu gerçek, veterinerlerin çalışma alanlarının genişliğini ve iş bulma olanaklarını vurgulaması açısından önem arz etmektedir,
Veteriner Fakültesi mezunları ve Uzman Veterinerler; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Merkez, İl ve İlçe Hayvan Sağlığı Müdürlüklerinde, Proje Uygulama ve Teşkilatlanma, Destekleme Genel Müdürlüğü'nde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri bölge laboratuarlarında, Et ve Balık Kurumu, özel sektör et kombinaları, Süt Endüstrisi Kurumu, Yapağı ve Tiftik A.Ş, Yem Sanayiinde Sağlık Bakanlığına bağlı Enstitü ve Halk Sağlığı laboratuarlarında, belediyelerde, Atom Enerjisi, TÜBİTAK Araştırma Laboratuarlarında, Milli Prodüktivite Merkezinde, Devlet Planlama Teşkilatında, ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde; ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayiinde, halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık kontrol, kalite kontrol, üretme, işletme ve yönetim alanlarında görev yapabilir ve mevcut kanunlara göre kendi kliniklerini açabilirler.
Veterinerler, günlük normal çalışma sürelerinden fazla çalışırlar. Günün her saatinde görevli oldukları gibi, resmi tatillerde de çalışabilirler. Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları görüldüğünde, veterinerler sık sık köylere gitmek zorundadırlar. Bu ve benzeri çalışma koşullarından ötürü veterinerlik daha çok erkeklere uygun bir meslek olarak görünüyorsa da son zamanlarda kız öğrenciler de veteriner fakültelerini tercih etmektedirler.
İnsanoğlunun gelişmesi, gelişimini sürdürebilmesi ve sağlığını koruyabilmesi için hayvansal besin tüketme ihtiyacının artması yanında, evcil hayvan besleyen insan sayısının artması veterinerlere duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Artan nüfusu beslemek için, ülkemizde ve dünyada hayvancılığın daha modern ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi açısından araştırmalar yapılmakta ve hayvan neslinin iyileştirilmesi, hastalıkların önlenmesi gibi alanlarda önemli adımlar atılmaktadır. Mesleğin yürütülmesinde kullanılan tekniklerin de sürekli değişimi ve gelişimi söz konusudur.
Veterinerlerin, mezuniyet sonrası bulundukları yörenin Veteriner Hekimler Odasına kayıt olmaları yasal bir zorunluluktur.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun vermiş olduğu krediden yararlanabilirler.
Öğrencilerin, eğitimleri süresince, Yüksek Öğrenim Kurumlarına ödemek zorunda oldukları harçlar vardır ki, bu harç miktarları her yıl Yüksek Öğretim Kurulunun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilmektedir. Ödeme zorluğu içinde bulunan öğrencilerin harçları, borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı devletçe karşılanabilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimini tamamlayan veteriner hekimler, ilk işe başladıklarında, asgari ücretin 2 katından az olmamak üzere bir ücret almaktadırlar. Bu ücrette, hizmet süreleri, uzmanlık alanları, çalıştıkları kurum ve kuruluşların yapısı ve büyüklüğüne göre artış olabilmektedir.
Kendine ait işyeri bulunanların kazanç durumu çok değişkendir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Veteriner hekimler, mezuniyet sonrası doktora yapabilir; üniversitelerde öğretim görevlisi olarak hizmet verip, yrd. doçent, doçent ve profesörlüğe kadar devam eden akademik kariyere yönelebilir; biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, besin hijyeni, klinik (cerrahi, doğum vb.) gibi alanlarda uzmanlaşabilir; çalıştıkları kurum ve kuruluşların yapısı, hizmet alanı ve büyüklüğü doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alabilirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Hayvan Sağlığı Memuru,
- Tıp Doktoru.

H - EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Hayvan sağlıklarının korunması, büyük ve küçükbaş hayvanlar, arı, su canlıları, egzotik hayvanlar ile kümes hayvanlarının beslenmesi, üretimi, ıslahı, yetiştirilmesi ve verimliliklerinin arttırılması, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin üretim teknolojisi ve insan tüketimine uygunluğunun her aşamadaki sağlık kontrolü, hayvansal ürünlerde kirlenme, hayvansal atık ve atıkların yönetimi ile çevre kirliliği konuları veteriner hekimlerin sorumluluk alanındadır. Veteriner hekimliğin görev alanını sadece hayvan sağlığı ile sınırlamak yanlış ve toplum zararına olacak kısır bir düşüncedir. Veteriner hekimliğin görev alanı doğrudan doğruya insan sağlığı ile de ilgilidir. Zira, hayvan sağlığı ile insan sağlığını birbirinden kesin olarak ayırmak mümkün değildir. Hayvanlardan insanlara direkt veya hayvansal ürünler üzerinden dolaylı olarak geçen hastalıklardan (zoonoz) insanların korunması ancak veteriner hekimlerin sorumluluğundaki çalışmalar ile mümkündür.

İŞ GÜVENLİĞİ

Hasta hayvanların muayenesi ve tedavisinde gerekli tıbbi önlemler alınmalıdır.
Çalışılırken önlük giyilmeli, eldiven ve maske kullanılmalıdır.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 25.02.2011- 22:52
Alıntı yaparak cevapla  


298-WEB PROGRAMCISI

TANIMI

Bilgisayar sisteminin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgileriyle birlikte, web sayfası tasarlayan ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan kişidir.

A GÖREVLER

Web programcısı;

- İhtiyaçları değerlendirir ve istenilen projeyi analiz eder,
- İhtiyaçlar doğrultusunda araştırma yapar,
- Analiz edilen projeyi küçük bölümlere ayrıştırır,
- Web sitesinin görsel (arayüz) tasarımını yapar,
- Web sitesinin temel veri tabanı ihtiyaçlarını karşılayacak kod yazar,
- Arayüz ile veri tabanı uyumluluğunu denetler,
- Tasarlanan sitenin yerel yayınını yaparak test eder,
- Web sitesini yayınlar ve yönetir,
- Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bilgisayar programları (Photoshop, Dreamweaver, FrontPage, Visual Studio, Fireworks vb.)
- Sunucu programı kurulumu (IIS, APACHE vb.),
- Web teknolojileri (HTML, CSS, FLASH, JAVA SCRİPT)
- Veri tabanı sunucu programları.(Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, Oracle vb.)
- Veri tabanı sistemleri (Microsoft Access vb.),
- CD ve DVD gibi manyetik kayıt ortamları.

B MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Web programcısı olmak isteyenlerin;
- Yaratıcı, tasarım ve görsel yeterliliğe sahip,
- Yabancı dil ilgisi olan,
- Ekip içinde çalışabilen,
- Sistemli düşünebilen,
- Kayıt tutma yeteneğine sahip ve türkçe bilgisi gelişmiş,
- Matematikle ilgili konularda başarılı,
- Kendini yenileyebilen,
- Araştırmacı,
- Sabırlı ve dikkatli,
- Renk algısı gelişmiş
kimseler olması gerekir.

C ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Web programcısı genellikle büro ortamında çalışır, ancak bilgi toplamak amacıyla dış ortamlarda da bulunur. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim halindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir.
Uzun süre oturmaya bağlı bel ve boyun rahatsızlıkları ile bilgisayarda çalışmaya bağlı görme bozukluğu sözkonusu olabilir.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi;
Meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri ve Anadolu teknik liselerinin Bilişim Teknolojileri alanı Web Programcılığı dalında verilmektedir.
Ayrıca üniversitelerin veya özel kuruluşların açtığı kurslarda da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fen Bilgisi,
- Matematik,
- Yabancı Dil,
- Bilgisayar.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

-Meslek liselerine girebilmek için; İlköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek/Anadolu teknik liselerine girebilmek için ilköğretim mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığınca, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (OKS) başarılı olmak gerekmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9. sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.

Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil Ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih,T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya , Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe ,Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi,Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Bilişim Teknolojilerinin Temelleri, Paket Programlar, Temel Elektronik ve Ölçme , Teknik ve Mesleki Resim.
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Ağ Temelleri, Veri Tabanı, Ağ Veri Tabanı, Görsel Programlama, Nesne Tabanlı Programlama, Elektronik Uygulamaları, Sistem Bakım ve Onarım, Endüstriyel Kontrol, Mikro Denetleyiciler, Bilgisayarlı Devre Tasarımı, Grafik ve Animasyon, Web Tasarımı ve Programlama, İnternet Programcılığı, İşletim Sistemleri (Açık Kaynak), Ağ Sistemleri ve Yönlendirme, Ağ Güvenliği, Sunucu İşletim Sistemi, Ag Değişim Sunucusu derslerini alırlar.

EĞİTİM SONRASI
ALININ BELGELER

Eğitimini tamamlayanlara meslek lisesi diploması ve Teknisyen unvanı verilmektedir.

E ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Web programcıları kamu kuruluşları ile özel sektöre ait iş yerlerinde çalışabilirler. Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan eleman olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir. Ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler.

F EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

- Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
- Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.

EĞİTİM SONRASI

- Eğitim sonrası ilk işe başlayanlar asgari ücret tutarında, tecrübeli elemanlar ise asgari ücretin en az 2-3 katı gelir elde edebilmektedirler.

G MESLEKTE İLERLEME

Meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanı Web Programcılığı dalından mezun olanlar, meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilişim-Yönetim, e-Ticaret, Masaüstü Yayıncılık bölümlerine sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSSye girip yeterli puan almaları ve Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanları diğer alanlardan mezun olan adaylara göre daha yüksek bir katsayıyla çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BENZER MESLEKLER

- Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri,
- Bilgisayar Programcısı.

I YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Meslek lisesi öğretmenleri,
- 4702 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
- MEGEP Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Eylül/2005,
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
- [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
- ÖYSM Öğrenci Seçme Sınav Kılavuzu ÖSS 2007,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezleri,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

299-YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir.

A- GÖREVLER

Yabancı dil ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Yabancı dil öğretmeni, bu program çerçevesinde,
- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

- Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
- Ders kitapları,
- Okul araç ve gereçleri,
- Ders araç ve gereçleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yabancı dil öğretmeninin hem alanı ile, hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Yabancı dil öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Sözel yeteneği gelişmiş,
- İnceleme, araştırma merakı olan,
- Yabancı dile karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
- Belleği güçlü,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yabancı dil öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin "İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Japonca Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.

Ayrıca;
- İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü,
- Mütercim- Tercümanlık Bölümü,
- İngiliz Dil Bilimi Bölümü,
- Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü,
- Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü,
- Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü,
- İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü,
- İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü,
- Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü,
- Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü

mezunlarından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Yabancı Dil Öğretmeni olabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Yabancı Dil,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavıa girmek,
- YDS (Yabancı Dil Sınavı)na girmek ve (İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca, İtalyanca, İspanyolca) pogramları için, yeterli ÖSS-DİL puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda ilgili programlardan birini tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Lise, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise, Akşam Lisesi, Polis Koleji, Özel Akşam Lisesi, Açıköğretim Lisesi, Çok Programlı Lise adlı ortaöğretim kurumlarının Yabancı Dil Alan/Kol/Bölümü alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin Yabancı Dil Alan/Kol/Bölümleri ile mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Ancak ÖSYM sınavlarında yabancı dil bölümünü kazananlar bir ön yetenek sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olamayanlar 1. sınıftan önce bir sene hazırlık sınıfında okumak zorundadırlar.

Eğitim süresince:
- Hazırlık Sınıfında: Sözlü Anlatım, Fonetik, Gramer, Yazılı Anlatım ve Metin okuma derslerini,
- 1. Yılda: Yabancı Dil Grameri, Metin Okuma ve İnceleme, Yabancı Dil Sözlü Anlatım, Yabancı Dil Yazılı Anlatım, Çeviriye Giriş, Türkçe Dil Bilgisi, Eğitime Giriş, Eğitim Sosyolojisi ve Seçmeli Ders (Aşağıda belirtilen derslerden birisini alırlar),
- 2. Yılda: Yabancı Dil Grameri, Edebiyata Giriş (Türkçe), Yabancı Dil Sözlü Anlatım, Yabancı Dil Yazılı Anlatım, Çeviri (Yabancı Dil/Türkçe), Çeviri (Türkçe/Yabancı Dil), Bilgisayar Programlama, Eğitim Psikolojisi, Metin Okuma ve İnceleme, Genel Öğretim Metodları ve Seçmeli Dersleri,
- 3. Yılda: Yazılı Anlatım, Çeviri (Yabancı Dil/Türkçe), Çeviri (Türkçe/Yabancı Dil), Yabancı Dil Edebiyatı, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik, Seçmeli Ders, Zorunlu Seçmeli Ders (Aşağıda belirtilmiştir.),
- 4. Yılda: Yazılı Anlatım, Çeviri (Yabancı Dil/Türkçe), Çeviri (Türkçe/Yabancı Dil), Edebiyat Tarihi ve Metinleri, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitim Yönetimi, Bitirme Çalışması, Zorunlu Seçmeli Ders, Seçmeli Ders, Öğretmenlik Uygulaması derslerini alırlar,
- Zorunlu seçmeli dersler: Dilbilgisi, Uygarlık Tarihi, Karşılaştırmalı Dilbilim, Anadolu Mitolojisi, Sanat Tarihi, Seyahat İşletmeciliği, İktisat, Yabancı Dil, Genel Turizm Bilgisi, Turizm İşletmeciliği, Turizm Reklamcılığı, Turizm Pazarlama, Kambiyo İşlem, Müzecilik, Kütüphanecilik, Turizm Rehberliği, Arkeoloji, Turizm Dili,
- Seçmeli dersler: Mitoloji, Uygarlık Tarihi, Türkçe Yazılı Anlatım, Doğru ve Hızlı Okuma, Türkçe Sözlü Anlatım, Eleştiri, Çeviri Eleştirisi, Felsefe, Diksiyon, Sinema dersleridir.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadılar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten Yabancı Dil Öğretmenliği lisans diploması ve alana göre Almanca, Fransızca, İngilizce, Japonca, Öğretmeni" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümü bitirenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (İlköğretim okulu, lise ve meslek liseleri) ve özel okullarda Yabancı Dil ( İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Japonca) öğretmeni olarak çalışabilirler.

Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda görev yapabilmektedirler. İngilizce Öğretmenleri, İngilizce lisanının çok yaygın olarak konuşulmasından ötürü , diğer yabancı dil öğretmenlerine göre daha geniş iş olanaklarına sahiptirler.

Yabancı dil öğretmenlerinin çalışma alanları çok geniş olup ticaret ve turizm şirketlerinde tercüman, üniversitelerde okutman olarak çalışabilmektedirler.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER

Gelişmekte olan bir sanayi ülkesi olmamız nedeniyle, diğer devletlerle olan ilişkilerin artması, zaman içerisinde diğer yabancı dillerin ve yabancı dil öğretmenliğinin geçerli olmasını sağlayacaktır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

İngilizce öğretmenliği programını ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEBca burs sağlanır. Fransızca , Almanca, Japonca ve Arapça öğretmenlikleri için böyle bir burs olanağı bulunmamaktadır.
Şartları uyan öğrenciler isterlerse Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen krediden ve çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını giderebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda Öğretmen olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

G- MESLEKTE İLERLEME

Yabancı dil öğretmenleri okullarda yönetici (okul müdürü veya müdür yardımcısı) olabilirler.
Alanlarında master ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyere girenler yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.
MEB'ca yapılan sınavda başarılı olurlarsa Eğitim Yöneticiliği yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,
- Çevirmenlik,
- Yabancı Dil Okutmanlığı

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı)

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

300-YAZILIM MÜHENDİSİ

TANIM

Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir.

A- GÖREVLER

- Hazırlanacak yazılım ile ilgili müşteri ilişkilerini kurar,
- Müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yapar,
- Tasarım yapar,
- Program yazar,
- Programı test eder,
- Yazdığu programda eksiklik varsa düzeltir,
- Yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar,
- Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bilgisayar, bilgisayar programlama dilleri, yazılım geliştirme programları, yazıcı, tarayıcı,
- Cd, memory stick vs.
- Yazılım mühendisliği alanında uluslararası kural ve uygulamalarla ilgili
çeşitli doküman, kitaplar, kalite standartları.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yazılım mühendisi olmak isteyenlerin;

- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan,
- Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan,
- Bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (İkna) yeteneği olan,
- Dikkatli, sabırlı,
- Ekip çalışmasına yatkın,
- Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen
kimseler olması gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışılır. Projelere bağlı olarak seyahat etmeleri gerekebilir. Çalışırken üst yönetimle, programcılarla ve müşterilerle, yoğun olarak iletişim halindedirler.

D-MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen Üniversitelere bağlı Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültelerinin Yazılım Mühendisliği bölümleri ile Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programında verilmektedir.
- Atılım Üni. (Ankara) Mühendislik Fakültesi yazılım Mühendisliği Bölümü
- Bahçeşehir Üni. (İstanbul) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI
GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Mantık,
- İngilizce,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) Yazılım Mühendisliği lisans programı için yeterli Sayısal (SAY-2) puan almak.
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Yazılım Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirme yapılırken diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Yazılım Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi, 1 yıl ingilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI

1.Yıl GÜZ DÖNEMİ
Akademik ve Sosyal Oryantasyon, Bilgisayar Bilimlerine Giriş, Programlamaya Giriş, Akademik Okuma ve Yazma Becerisi, Ayrık Matematik, Genel Matematik, Fizik I- Mekanik ve Dinamik, İkinci Yabancı Dil I
1.Yıl BAHAR DÖNEMİ
Genel Kimya, İleri Programlama, Akademik Okuma ve Yazma Becerisi, Genel Matematik, Fizik II - Elektromanyetik ve Optik, Yazılım Mühendisliğine Giriş, İkinci Yabancı Dil II
2.Yıl GÜZ DÖNEMİ
Sosyal Bilimin İlkeleri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Ekonominin İlkeleri , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yazılım Mühendisliği Temelleri, Türk Dili ve Edebiyatı I, İkinci Yabancı Dil III
2.Yıl BAHAR DÖNEMİ
Sosyal Bilimin İllkeleri II, Hesaplama Kuramı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Veri Tabanı Sistemleri, Olasılık ve Rassal Süreçler, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Türk Dili ve Edebiyatı II İkinci Yabancı Dil IV
3.Yıl GÜZ DÖNEMİ
Seçmeli Ders I (Teknik/Sosyal), Mantık Tasarımı, İşletim Sistemleri, Mühendislik Ekonomisi, Yazılım Analiz ve Tasarımı, İkinci Yabancı Dil V
3.Yıl BAHAR DÖNEMİ
Seçmeli Ders II (Teknik/Sosyal), Bilgisayar Grafiği ve Görsel Programlama, Bilgisayar Ağları ve İletişimi, Yazılım Doğrulama ve Onaylama, Yazılım Proje Yönetimi, İkinci Yabancı Dil VI
4.Yıl GÜZ DÖNEMİ
Seçmeli Ders III (Teknik/Sosyal), Seçmeli Ders IV (Teknik/Sosyal), Bilgisayar Bilimlerinde Workshop I, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Etiği, Proje I (Yazılım Mühendisliği), İkinci Yabancı Dil VII
4.Yıl BAHAR DÖNEMİ
Seçmeli Ders V (Teknik/Sosyal), Seçmeli Ders VI (Teknik/Sosyal), Bilgisayar Bilimlerinde Workshop II, Proje II (Yazılım Mühendisliği), İkinci Yabancı Dil VIII

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Yazılım Mühendisliği lisans diploması ve Yazılım Mühendisi unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Çoğunlukla özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından yeni fikirler üretebilen yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. Yeni mezunlar genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev alarak genel işleyişlerle ilgili tecrübe sahibi olurlar.
- Günümüzde bir çok mühendislik mezunu yazılım mühendisliğinin eğitimini almamalarına rağmen bu mesleği sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak, konularında yetkin kişilerin bu alanda çalışmalarına verilen önem hergeçen gün artmaktadır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak kendini yenileyebilen yazılım mühendislerine büyük ihtiyaç vardır.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları
uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Yazılım mühendisleri kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar. Ücretleri asgari ücretin en az 4 katı kadardır.
Özel Sektörde ise tecrübe ve çalışma süresine göre ücret değişikliği söz konusudur.

G- MESLEKTE İLERLEME

- Yazılım mühendisleri lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler.
- Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler.
- Kendi işlerini kurabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Bilgisayar Mühendisi,
- Bilgisayar Programcısı.

H-EK BİLGİLER

Çeşitli üniversitelerimizde çoğunlukla mühendislik fakültelerine bağlı bilgisayar mühendisliği bölümlerinde yetişen bilgisayar mühendisleri aldıkları eğitimin yoğunluğuna göre yazılım ağırlıklı bilgisayar mühendisi olarak da mezun olabilirler.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyeleri,
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Web Sitesi ( [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
- Boğaziçi Üniversitesi Web Sitesi ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
- Atılım Ünivesitesi Web Sitesi ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] )
- Meslek Elemanları,
- 2005 ÖSYM Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
- OSYM, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2006 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ-DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULACAK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 25.02.2011- 22:55
Alıntı yaparak cevapla  


301-YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

TANIM

Kişi ve şirketlere ait işletmelerin muhasebe sistemlerini kuran, geliştiren; muhasebe, finans ve mali (para ile ilgili) konularda belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan, mali tabloların ve beyannamelerin yasa ve yönetmelik hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini onaylayan kişidir. (Yeminli Mali Müşavirler defter tutamazlar.)

A- GÖREVLER

- Meslek elemanlarının Serbest Muhasebeci - Mali Müşavirlerin yaptığı görevlerin dışında asıl işlevleri tasdik işlemlerini yapmaktır. (Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, işkolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.)
- Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, kayba uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlülerle birlikte ve zincirleme sorumlu olurlar. Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bilgisayar, hesap makinesi,
- Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar,
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri,
- Bilgisayar Muhasebe Paket Programları

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yeminli Mali Müşavir olmak isteyenlerin;
- Sayısal düşünme yeteneğine,
- Ayrıntılara dikkat edebilme gücüne sahip,
- Büro işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,
- Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli
kimseler olmaları gereklidir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yeminli Mali Müşavirler, büro ortamında ve oturarak görev yaparlar. Görev sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler. Çalışma koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, Maliye Bakanlığı personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEĞE GİRİŞ İÇİN GEREKEN
ÖN EĞİTİMİN VERİLDİĞİ YERLER

3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci - Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik kanunu gereğince;
- Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi, İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülteler,
- Yukarıda yazılı bölümlerle denkliği yüksek öğretim kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumları,
- Yukarıdaki yazılı bölümlerde yüksek lisans eğitimi veren fakülteler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Bu meslekte matematik ve mantık dersleri önemlidir. Ayrıca bu alana yönelmek isteyen kişilerin muhasebe, ticaret, ekonomi, maliye ve hukuk dersleri ile bilgisayara karşı ilgili olmaları gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Yeminli Mali Müşavir olabilmek için;
En az 10 yıl Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir olarak çalışmış olmak. (Bu süre bir anlamda Yeminli Mali Müşavirlik için staj alarak düşünülebilir.)
Ayrıca, 13 Haziran 1989da çıkarılan 3568 sayılı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek kanunu uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir.
Yapılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak. (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlik Meslek kanunu uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan bölümlerde profesörlük unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.)

Yeminli Mali Müşavirlik sınavı konuları:
1. İleri düzeyde Finansal Muhasebe
2. Finansal Yönetim
3. Yönetim Muhasebesi
4. Denetim ,Raporlama ve meslek hukuku
5. Revizyon
6. Vergi tekniği
7. Gelir üzerinden alınan vergiler
8. Harcama ve Servet üzerinden alınan vergiler,
9. Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı

Yeminli Mali Müşavir sınavında başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması şartıyla alınan notların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.
Yeminli Mali Müşavirler görevlerine fiilen başlamadan önce Asliye Ticaret Mahkemesinde aşağıda yazılı şekilde yemin ederler.
Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin, bir kamu hizmeti olduğunu bilerek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına mesleki kurallara ve meslek ahlakına uyacağıma, mesleğimi tam bir bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yerine getireceğime, üzerime aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Yapılan sınavda başarılı olan kişilere Yeminli Mali Müşavir ruhsatı ve unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Yeminli Mali Müşavirler yasa gereği olarak muhasebe bürosu açamamakta ve muhasebe bürolarına ortak olamamaktadır. Kendilerine özel Yeminli Mali Müşavirlik bürosu açabilirler.
- Özel işletmelerde çalışabilirler.
- Vergi ilişkileri, ticaret, hukuk, finans ve endüstri sektöründe meydana gelen gelişmelerin yarattığı mali ve ekonomik sorunların her geçen gün giderek daha karmaşık hale gelmesi meslek elemanlarına duyulan ihtiyacı artırmaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yeminli Mali Müşavir adayları Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir olarak çalışırken değişiklik gösterebilen oranlarda gelir elde etmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Her Yeminli Mali Müşavirin kazanç durumu ise denetimini yaptığı işyerine, işteki tecrübesine, başarısına ve iş kapasitesine göre değişebilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Yeminli Mali Müşavirlik genel adı muhasebecilik olan mesleğin ilerleme açısından son basamağı olup Yeminli Mali Müşavirlerin ilerleyebilecekleri bir aşama bulunmamaktadır.

BENZER MESLEKLER

- Noter,
- Vergi kontrolörü,
- Hesap uzmanı,
- Maliye ve sigorta müfettişi,
- Bankacı.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının hazırlamış olduğu Stajyer Rehberi isimli kitapçık.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

302-YEREL YÖNETİMLER MESLEK ELEMANI(MAHALLİ İDARELER MESLEK ELEMANI)

TANIM

Mahalli idareler meslek elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir.

A- GÖREVLER

Mahalli idareler meslek elemanı çalıştığı kurumda;
- Kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda, vatandaşların dilekçelerini inceler,
- Bu dileklerin karşılanması için üst düzey yöneticilerin verdikleri kararları uygular,
- Bunun için gerekli yazıları yazar, yazıları üst yöneticiye imzalatır ya da kendisi imzalar,
- Yöneticilerin aldıkları yöresel, mali veya teknik konulardaki kararları yerine getirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bilgisayar,
- Daktilo,
- Büro malzemeleri.

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mahalli idareler meslek elemanı olmak isteyenlerin;
- Düşüncelerini yazı ile ifade edebilme gücüne sahip,
- Yönergeleri algılayıp uygulayabilen,
- Dikkatli,
- Birbirine benzer işleri yapmaktan sıkılmayan,
- İnsanlara yardımcı olmaktan mutluluk duyan,
- Güler yüzlü
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mahalli idareler meslek elemanı genellikle büroda çalışır. Kişi çalışırken amirleriyle, meslektaşlarıyla ve çalıştığı yerdeki diğer kişilerle iletişim halinde bulunabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının Mahalli İdareler bölümünde verilmektedir.
- Anadolu Üni. (Eskişehir) Açık Öğretim Fakültesi,
- Afyon Kocatepe Üni. Uşak Meslek Yüksekokulu,
- Balıkesir Üni. Erdek Meslek Yüksekokulu,
- Uludağ Üni. (Bursa) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- Celal Bayar Üni. (Manisa) Salihli Meslek Yüksekokulu,
- Cumhuriyet Üni. (Sivas) Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu,
- Cukurova Üni. (Adana) Kozan Meslek Yüksekokulu,
- Dokuz Eylül Üni. (İzmir) İzmir Meslek Yüksekokulu,
- Fırat Üni. (Elazığ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- İnönü Üni. (Malatya) Battalgazi Meslek Yüksek Okulu,
- Kırıkkale Üni. Keskin Meslek Yüksekokulu,
- Kocaeli Üni. Kandıra Meslek Yüksekokulu,
- Marmara Üni. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
- Niğde Üni. Niğde Meslek Yüksekokulu,
- Selçuk Üni. (Konya) Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu,
- Selçuk Üni. (Konya) Sosyal bilimler Meslek Yüksek Okulu,
- Selçuk Üni. Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu,
- Selçuk Üni.Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Mahalli İdareler bölümünden mezun olanlar Yerel Yönetimler ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli Sözel (SÖZ-1) puanı almaları koşulu ile sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri taktirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi meslek yüksekokullarında 2 yıldır.
Yerel Yönetimler meslek yüksek okulunda eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir.1.ve 2. sınıf sonunda 40'ar işgünü olmak üzere toplam 80 işgünü meslek stajı yapılmaktadır. Stajlar, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar ve çeşitli kamu kuruluşlarında yapılabilmektedir.
Yerel Yönetimler meslek yüksek okulunda öğretimin;
Birinci yılında;
Temel Hukuk, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Yerel Yönetimler Muhasebesi, İşletme ve Yönetim Bilgisi, Yerel Yönetimler, Davranış Bilimlerine Giriş, İdare Hukuku, Kamu Yönetimi, Kamu Maliyesi, Bilgisayar Kullanımı
İkinci yılında ;
Kentleşme ve Çevre Sorunları,Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Türkiyenin İdari Yapısı, İş ve Sosyl Güvenlik Hukuku, Yerel Yönetimler Maliyesi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Belediye Hizmetleri, İstatistik, Siyaset Bilimine Giriş, Finansal Yönetim, Büro Yönetimi ve Yazışma Teknikleri, Kent Planlaması ve İmar Uygulaması, Halkla İlişkiler, Türk Vergi Sistemi, Anayasa Hukuku, Temel Bilgisayar Bilimleri, Yerel Yönetimler Hukuku
Ayrıca, 1. ve 2. sınıflarda, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi kültür dersleri ile seçmeli olarak Beden Eğitimi, Müzik,Resim derslerinden birisi alınmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Yerel Yönetimler ön lisans diploması ve Yerel Yönetimler Meslek Elemanı unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLAR

Yerel Yönetimler meslek elemanı genellikle belediyeler, valilikler ve buna bağlı kuruluşlarda görev alırlar.
Yerel Yönetimlerde halkla ilişkiler, kamu yönetimi, personel yönetimi konularında iyi yetişmiş ara elemanlara ihtiyaç vardır. Ülkemizde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiği gündemdedir. Yerel yönetimlerin etkinliklerinin artırılması, halka daha iyi hizmet sunulması için yetişmiş, bilgili elemanlara büyük ihtiyaç olacaktır.

F - EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksekokul eğitimi süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödenmek üzere, Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.

EĞİTİM SONRASI

Mezuniyet sonrasında kamu kuruluşlarında göreve başlanması halinde, Devlet Personel Yasasına göre maaş alırlar.
Yüksekokul mezunu olan bir kişi, bir kamu kurumunda göreve başlaması halinde 10. derecenin 2. kademesinden göreve başlar.

G - MESLEKTE İLERLEME

Yerel Yönetimler ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde,
Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Meslekte ilerleme kişinin mesleki başarısına ve deneyimine göre olmaktadır. Çalışılan kuruluşlardaki çeşitli birimlerde şeflik, müdürlük gibi pozisyonlara gelinebilir.

I - YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2003,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2003 Kılavuzu,
- Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokuluna ait web site ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ - DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

303-YÖNETİCİ SEKRETERİ

TANIM

Yöneticinin kurum veya kuruluş içindeki dışındaki kişilerle iletişimini, günlük, haftalık çalışma programının uygulanmasını sağlayan, yöneticinin günlük işlerini organize eden, yazışma ve dosyalama işlemlerini yürüten kişidir

A- GÖREVLER

- Yöneticiye daha önce programlanan işleri hatırlatır,
- Gelen haber ve bilgileri kaydeder, yöneticiye ulaştırır,
- Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar,
- Randevuları ayarlar, misafirleri karşılar,
- Gelen yazıları (Fax, posta vb.) alır, sınıflandırır, kaydeder, büro içi evrak akışını sağlar,
- Mektup, rapor, tablo vb. dokümanları yazar, çoğaltır, dağıtır ve dosyalar,
- Dosyalardan istenen bilgileri bulur, dosyalardan alınan dokümanların işleri bitince yerlerine koyar,
- Bir toplantı yapılacaksa gündemini yazıp, ilgililere gönderir, salonu ve kullanılacak materyali hazırlatır,
- Yönetici seyahat edeceği zaman ulaşım aracında, kalacağı otelde yer ayırtır. Pasaport, vize vb. işlemleri yapar, ilgili kişilere durumu haber verir, seyahat materyali hazırlar,
- Büro için gerekli araç ve gerecin sağlanmasına çalışır, büro makinelerinin bakım ve onarımını yaptırır.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem vb.),
- Bilgisayar, fax, telex, daktilo, fotokopi ve hesap makinesi,
- Telefon ve diğer büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yönetici sekreteri olmak isteyenlerin;
- Ayrıntılara dikkat edebilme yeteneğine,
- Güçlü görsel ve işitsel belleğe sahip,
- Sır saklayabilen, sorumluluk sahibi,
- Düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen,
- Nazik, güler yüzlü,
- Problemler karşısında çabuk ve doğru karar verebilen
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yönetici sekreteri büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak, birlikte çalıştığı kişinin iş yoğunluğuna bağlı olarak hafta sonu veya akşam geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir. Çalışmalarında hem veriler (yazılar vb.), hem de insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle ve ziyaretçilerle iletişimde bulunurlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Bu mesleğin eğitimi;
- Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Yönetim ve Ticaret Sekreterliği bölümünde,
- Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Kız Meslek Liselerinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanının yönetici sekreterliği dalında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Türkçe,
- Yabancı dil.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Anadolu kız meslek lisesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı ile Anadolu ticaret meslek lisesine girebilmek için, ilköğretimden sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Anadolu kız meslek lisesi büro yönetimi ve sekreterlik alanı ile Anadolu ticaret meslek lisesi Yönetim ve Ticaret Sekreterliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. Eğitimde genel olarak okutulan dersler; genel kültür dersleri ile meslek dersleridir.
Meslek dersleri; Daktilografi, Bilgisayar, Halkla İlişkiler, İş Psikolojisi, Sekreterlik Uygulamaları, Ekonomi, Dosyalama Teknikleri, Etkili Anlatım Teknikleri, Görünüm ve Davranışsal Bütünlük, Büro Otomasyon Sistemleri, İşletme Bilgisi, Büro Makineleri Bakım ve Onarımı, Muhasebe, Stenografidir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Anadolu ticaret meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi ve kız meslek lisesi mezunlarına "Meslek Lisesi Diploması" verilir, bitirdiği bölümler belirtilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan iş bulma olanağı oldukça geniştir. İş hayatının her alanında ve özel sektör işletmelerinin hemen hemen büyük çoğunluğu bünyesinde sekreter çalıştırılmaktadır. Bu nedenle nitelikli ve her türlü mesleki bilgilerle (bilgisayar, fax, yabancı dil vb.) donatılmış sekreterler işveren tarafından talep edilmektedir. Özellikle yurtdışı bağlantılı çalışan işyerleri yabancı dil bilen, nitelikli elemanlara ihtiyaç duymaktadır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Anadolu kız meslek liseleri ve Anadolu sekreterlik meslek liselerinde öğrenciler son sınıfta 3308 Sayılı Kanun hükümleri gereğince haftada iki gün teorik eğitimlerini okulda, üç gün uygulamalı eğitimlerini işyerinde görmektedirler. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere ilgili işyerince asgari ücretin en az %30'u oranında ücret ödenmektedir.
Meslek yüksekokulu sekreterlik bölümünde eğitime başlayan öğrenciler ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredilerinden faydalanabilirler. Ayrıca öğrenciler başarılı olduklarında ve yeterli şartları taşıdıklarında çeşitli kamu ve özel kurum veya kuruluşların burslarından da yararlanma olanağına sahiptirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç, çalışılan işyerinin büyüklüğüne ve kişinin tecrübesine vb. göre değişir. Kamu sektöründe göreve başlanıldığı taktirde genel lise mezunlarına göre bir üst dereceden ücret alırlar.
Özel işyerlerinde niteliği yüksek elemanlar oldukça yüksek ücretlerle çalışmaktadırlar.

G-MESLEKTE İLERLEME

- Meslek Liselerinin bu alan/bölüm veya dallarından mezun olanlar istedikleri takdirde, Büro yönetimi ve sekreterlik (Açıköğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Orta kademe yöneticilik, İnsan kaynakları ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
- Ayrıca Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programını - tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
- Meslek eğitiminden sonra bir sekreter çalıştığı işyerinde seminerlere, yabancı dil kurslarına, hızlı okuma ve yazma kurslarına, bilgisayar kurslarına vb. katılarak kendini geliştirebilir. Bu meslekte birimler arası geçişler söz konusu olabilir. Örneğin; müdür sekreterliğinden başkan veya genel müdür sekreterliğine, yönetim kurulu sekreterliğine geçiş yapabilir. İdarecilik alanında özel kalem müdürlüğü ve sekreteryalarda sorumluluk yüklenebilir.

BENZER MESLEKLER

- Daktilograf,
- Zabıt Katibi,
- Tıbbi Sekreter,
- Hukuk Sekreteri.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek Elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığı 2006 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar,
- 4702 Sayılı Kanun.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

Cvp:
Yazan Cevap içeriği

boşluk

esra5372
[]

Varsayılan Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi:
İleti Sayısı: 0
Şehir: Gizli
Durum: üye silinmiş

E-Posta Gönder
Özel ileti Gönder

Cevap Tarihi: 25.02.2011- 22:59
Alıntı yaparak cevapla  


304-YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZMANI

TANIM

Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir.

A- GÖREVLER

- Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur,
- Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar,
- Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır,
- PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde Network ağ sistemini kurar,
- Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak, çözüm yolları bulur,
- Teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirir,
- İşletmelerin veriminin artırılması konularında bilimsel çalışma yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bilgisayar donanımı,
- Bilgisayar yazılımları,
- Büro makineleri,
- Büro malzemeleri.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Yönetim bilişim sistemleri uzmanı olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip,
- Bilgisayara ilgi duyan,
- Bir işi planlayabilen,
- Başkalarını etkileyebilen,
- Dikkatli ve sabırlı
kişiler olmaları gerekmektedir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bu meslekte kişiler genellikle büro ortamında masa başında çalışmaktadırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki Üniversitelere bağlı Fakültelerin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde verilmektedir.

- Başkent Üniversitesi Ticari Blimler Fakültesi,
- Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu,
- Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
- Işık Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Matematik,
- Türkçe,
- Yabancı Dil,
- Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine başlayabilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında ( ÖSS) de Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak ,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Türkçe- Matematik alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Meslek Liselerinin; Bilgiişlem, Bilgisayar, Bilgisayar Yazılım/Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Programcılığı, bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Bilgi Yönetimi, Bilişim- Yönetim, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Genel İşletme, İş İdaresi, İşletme/İşletmecilik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde bir yıl İngilizce Hazırlık Programı, dört yıllık lisans öğrenimi olmak üzere toplam beş yıllık eğitimle bu mesleğin eğitimi verilmektedir. Ancak öğretim yılı başında verilen İngilizce Yeterlik sınavında başarılı olanlar veya üniversitelerin eşdeğerliğini kabul ettiği (son iki yılda alınmış olmak koşuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE (yabancı devletler tarafından yapılan İngilizce sınavları) sınavlarının birinde başarılı olduğunu kanıtlayanlar bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulurlar.
Yönetim Bilişim Sistemleri programında okutulan dersler üç grupta toplanabilir.
Bilişim Dersleri; Bilgisayar programlama, bilişim teknolojisi,, sistem tasarımı ve analizi, veri tabanları ve veri iletişlimi vb.

İşletme Dersleri; Yönetim, ekonomi, pazarlama, finans, hukuk, muhasebe vb.
Niteliksel Dersler; Matematik, İstatistik, yöneylem Araştırması, Lojistik Karar Destek Sistemleri vb.
Bu bölüme ait ders programı ektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Lisans Diploması verilir. Mezunlar Yönetim Bilişim Uzmanı unvanı alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı günümüzde bu bölüme giderek artan bir gereksinim vardır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp gelişmek, kendileri ile ilgili bilgileri üretme saklama, planlama ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alanda gelecek bilgileri kullanma zorunluluğu duymaktadır. Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.
Bu meslekteki kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, ülkemizde bu mesleğe sahip kişilerin sayısı da oldukça azdır. Bu sahada işgücü açığı olduğu Devlet Planlama Teşkilatı raporunda da belirtilmiştir. Bu nedenle iş bulma olanakları çok yüksektir.
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının çalıştıkları bazı kuruluşlar; Finansbank, Toprak Bank, Microsoft, IBM Türk, Pfizer İlaçları, Arthur Andersen Danışmanlık, Akril Kimya.vb.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurumların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde çalışanlar, Devlet Memurları Yasasına göre, öğrenim düzeylerine uygun olarak teknik hizmetler sınıfından maaş ve yan ödeme alırlar.
Özel kesimde çalışanlarda ise ücret, çalışılan firma ve konuma göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Bu mesleğin Türkiyede yeni gelişiyor olmasından dolayı, bu konuda henüz somut bir bilgi yoktur. Ancak üniversitelerin ilgili bölümlerince önümüzdeki yıllarda bu meslekte ilerleme olanaklarının yüksek olacağı belirtilmektedir. Ayrıca özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yönetici asistanı ve yöneticilik kademelerine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

- Bilgisayar programcısı,
- Bilgisayar mühendisi,
- İşletmeci.

H- EK BİLGİLER

Başkent ve Beykent Üniversitelerinde eğitim burslu ve ücretli olmak üzere iki şekilde verilmektedir. 2000-2001 ders yılında öğretim ücreti yıllık Başkent Üniversitesinde 3240 ABD doları, Beykent Üniversitesinde 2006 yılı için 10.206 YT Lirasıdır. Bu ücretler her yıl değişmektedir. İki taksit (Eylül ve Şubat aylarında) halinde ödenmektedir. Başkent Üniversitesinde öğretim ücretindeki yıllık artışlar bir yıl öncesine göre ABD dolar bazında %7,5i geçememektedir.(DOĞRU BİLGİ) 2000-2001 öğretim yılı için Başkent Üniversitesi 5 kişi, Beykent Üniversitesi 2006 yılı için 4 kişi burslu öğrenci almıştır. Söz konusu burs öğrenci başarılı olduğu sürece devam etmektedir ve karşılıksızdır. Başkent Üniversitesinde ayrıca öğretim süresi boyunca her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre üstün başarı gösteren öğrencilere, o yılı izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız Akademik Başarı Bursu verilir.
Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye genelinde ilk beş içinde olanlara bir kereye mahsus Başarı Ödülü vermektedir. Ayrıca öğrencinin özel durumuna göre Gereksinim Bursu, Yemek Bursu, Yurt Burs, Kitap Bursu adı altında burslar verilmektedir.

I- YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Meslek elemanları,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu 2006,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2006,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi ÖSYM Yayınları (Prof. Dr. Y.KUZGUN),
- İlgili Üniversitelere Ait Rehberler,
- İlk Adım Üniversiteye Hazırlık Programı (CD),
- MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

305-ZİRAAT MÜHENDİSİ

TANIM

Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım ve haberleşme alanlarında çalışan mühendistir.

A- GÖREVLER

İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi amacıyla;
- Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar,
- Toprağın verimini artırıcı önlemler alır,
- Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,
- Tohumların ekilmesi,fidelerin/fidanların dikilmesi,gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,
- Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili en uygun yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olur,
- Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar,
- Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir.
Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretiminin projelendirilmesi amacıyla
- Tarım arazisinin yapısını inceler, teraslama, düzeltme işlemlerini planlar,
- Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlar,
- Ahır, ağıl, gölet, sera inşaatı için planlar hazırlar, yapımını denetler,
- Tarımsal üretimde kullanılan alet ve ekipmanları tasarlar, üretim sürecini denetler.

A- GÖREVLER

Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla
- Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar,
- Hayvan ırkını iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar,
- Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatır,
Her yaştan insan grubunun beslenmesinde önemli bir gıda olan sütün uygun koşullarda toplanması ve işlenmesi amacıyla;
- Çalıştığı kuruma bağlı olarak; süt toplama merkezlerine getirilen sütlerin hijyenik yönden uygunluğunun sağlanmasında hammadde tedarikçilerini bilgilendirir,
- Mikrobiyolojik kalitesi istenilen sınırlarda olan kaliteli hammadde sütün uygun koşullarda işletmeye alınmasını ve yine uygun koşullarda değişik ürünlere işlenmesini (peynir, yoğurt, ayran vb.) sağlar,
- Üretimden tüketime kadar tüm zincir boyunca ürünün gereken yerlere uygun şartlarda ulaşması konusunda ortak bilincin sağlanmasında yardımcı olur.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Bütün zirai alet, makine ve ekipmanları,
- Sulama, ilaçlama, hasat toplama ve depolama ekipmanı,
- Aydınger kağıdı, rapido kalemleri, topoğrafik aletler,
- Dürbünler,
- Bilgisayar,
- Hesap makinesi vb. aletler.
- İlaçlar, hormonlar,
- Tohumlar, fidanlar, çeşitli aşı çubukları,
- Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, Eliza aletleri, İnksilatör, PH. metre, gibi)
- Konusuyla ilgili çeşitli yayınlar.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Ziraat mühendisi olmak isteyenlerin;

-Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan,
-Toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan,
-Çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen
-Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
-Mekanik yeteneğe sahip,
-Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
-İnsan ilişkileri gelişmiş,
-İleri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ziraat mühendisleri hem kapalı (büro, laboratuar, fabrikalar, çiftlikler) ortamda, hem de açık arazide çalışırlar. Arazide çalışırken tozlu, çamurlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuarda ise kimyasal çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmaları sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Doğrudan hayvancılık işletmelerinde çalışanlar için çalışma ortamı kirli ve havasız olup kokusu rahatsız edicidir.Ziraat mühendisleri, çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları ve ziraat teknisyenleriyle iletişim halinde çalışırlar.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı fakültelerde bu mesleğin eğitimi verilmektedir:
- Adnan Menderes Üniversitesi (AYDIN) Ziraat Fakültesi,
- Akdeniz Üniversitesi (ANTALYA) Ziraat Fakültesi,
- Ankara Üniversitesi (ANKARA) Ziraat Fakültesi
- Atatürk Üniversitesi (ERZURUM) Ziraat Fakültesi
- Çukurova Üniversitesi (ADANA) Ziraat Fakültesi,
- Ege Üniversitesi (İZMİR ) Ziraat Fakültesi,
- Eskişehir Osmangazi Üni.Ziraat Fakültesi
- Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOKAT) Ziraat Fakültesi,
- Harran Üniversitesi (ŞANLIURFA) Ziraat Fakültesi,
- Selçuk Üniversitesi (KONYA) Ziraat Fakültesi,
- Süleyman Demirel Üniversitesi (ISPARTA) Ziraat Fakültesi,
- Namık Kemal Üniversitesi (TEKİRDAĞ) Ziraat Fakültesi,
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (SAMSUN) Ziraat Fakültesi
- Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi
- Trakya Üniversitesi (EDİRNE) Tekirdağ Ziraat Fakültesi
- Uludağ Üniversitesi (BURSA) Ziraat Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji),
- Matematik,

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) "Ziraat Mühendisliği " lisans programı için yeterli Sayısal 2 (SAY 2) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Ziraat Mühendisliği " lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler, alanlarından mezun iseler , ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan /kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Antepfıstığı ve tarımı teknolojisi, Arıcılık, Bağcılık, Bahçe ziraatı, Balık yetiştiriciliği, Besicilik, Bitki koruma, Bitkisel üretim, Bitkisel ürünlerde muhafaza ve pazarlama, Çay eksperliği, Endüstri Bitkileri yetiştirme ve değerlendirme, Endüstriyel tavukçuluk, Fındık eksperliği, Fidan ve Fidecilik, Fidan yetiştirme,Hayvansal üretim, Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, İpekböcekçiliği, Kanatlı hayvan yetiştiriciliği, Mantarcılık, Tarla bitkileri, Su ürünleri, Hasat sonrası teknolojisi, Sebze üretimi, Peyzaj, Organik tarım, Pancar yetiştiriciliği ve şeker teknolojisi, Peyzaj uygulama ve süs bitkileri, Peyzaj ve süs bitkileri, Seracılık, Seracılık ve süs bitkileri yetiştiriciliği, Sığır yetiştiriciliği ve besiciliği, Subtropik İklim bitkileri, Süs bitkileri yetiştiriciliği , Süt hayvancılığı, Süt ve ürünleri, Şarap üretim teknolojisi ve bağcılık, Tarım, Tarım alet ve makineleri, Tarım ürünlerinin muhafazası ve depolanması, Tarımsal işletmecilik, Tarımsal laboratuar, Tarımsal sulama yönetimi, Tavukçuluk, Tıbbi ve aromatik bitkiler, Tohumculuk, Tütün yetiştiriciliği ve işletmeciliği, Yem teknolojisi ve hayvan besleme, Zeytin Endüstrisi, Zeytin yetiştiriciliği ve değerlendirme önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde Ziraat Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Ziraat Mühendisliği eğitiminin süresi 4 yıl olup öğrenciler ilk 3 yıl temel bilim dersleri (Fizik Kimya, Matematik, Botanik, Zooloji) , temel mühendislik dersleri (Akışkanlar Mekaniği, Malzeme Bilgisi, Mühendislik Mekaniği, Ölçme Bilgisi, Teknik Resim), temel meslek dersleri (Genetik, İstatistik, Meteoroloji, Mikrobiyoloji, Tarım tarihi ve deontolojisi), ayrıca Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı lisans programlarını karakterize eden birer ders ile bütün alt programları (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Su Ürünleri, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım makineleri, Tarımsal yapılar ve Sulama, Tarla bitkileri, Toprak, Zootekni) temsil eden dersleri okumaktadırlar. Son sınıfta ise kendi tercihleri arasından yerleştirilecekleri alt programlardan birine ayrılmakta ve bu alt programda tümü seçmeli olan dersleri almaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Ziraat Mühendisliği lisans diploması ve Ziraat Mühendisi unvanı verilir. Diplomada bölümü belirtilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her yıl yenileri eklenmektedir. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır.
Mezunlar bitirdikleri alt programa göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık, tarım ilaçları ile ilgili firmalar, yem fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, tarım alet ve makinaları üretim fabrikaları, su ürünleri yetiştirme tesisleri, süt fabrikaları gibi özel sektörde çalışabilirler. Ayrıca tarım alanında faaliyet gösteren proje, işletme, pazarlama ve ihracat-ithalat şirketlerinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilirler. Bunun yanında meslekte kendini iyi yetiştirmiş, girişimcilik ruhuna sahip olan kişiler kendi çiftliklerini kurmak suretiyle bağımsız olarak çalışma olanağına sahiptirler. Çalıştıkları yerler genel olarak açık araziler, köyler olduğu için işe eleman alınırken erkekler tercih edilmektedir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.
İsteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç çalıştığı kurumun statüsüne, çalışma kıdem ve süresine, sorumluluk gerektirmesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.
Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

- Biyolog,
- Makine Mühendisi,
- Veteriner hekim,
- Su ürünleri mühendisi,
- Gıda mühendisi,
- Peyzaj mimarı.

H- EK BİLGİLER

Ziraat Programlarının Denkliği

Yükseköğretim Kurulu 22.12.2006 tarihinde bölüm denkliklerine ilişkin önemli bir karar almıştır. Şuan KPSS başvuru yapanları da ilgilendiren kararda, "Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim ve Tarım Teknolojisi Programlarının" hangi bölümlere denk olduğuna ilişkin yeni bir belirleme yapılmıştır.
1998-1999 Eğitim-Öğretim yılına kadar Ziraat Fakültelerimiz bünyesinde, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makineleri, Tarla Bitkileri, Deri Teknolojisi, Toprak ile Zootekni Bölümleri yer almış ve öğrenci alımı da bu bölümlere göre olmuştur.
22.04.1998 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Ziraat Fakülteleri'nin öğrenci kabul eden lisans programlarının yeniden düzenlenmesi konusundaki görüşü incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/e , 7/h maddeleri uyarınca, 1999-2000 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere; söz konusu lisans programlarının Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Tarım Teknolojisi olarak düzenlenmesine karar verilmiştir
2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren ise Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Tarım Teknoloji Programlarına öğrenci alımı durdurulmuş, Ziraat Mühendisliği Programına öğrenci alımına başlanmış olup, Ziraat Mühendisliği Programı henüz mezun vermemiştir.
Yürütme Kurulu'nun 17.06.1998 tarihli toplantısında; Ziraat Fakültelerinin Peyzaj Mimarlığı ve Gıda Mühendisliği Programları hariç diğer programlarından mezun olanlara "Ziraat Mühendisi" unvanı verilmesi, 2547 sayılı Kanun'un 28S0 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 01.12.2006 tarihli toplantısında; Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvansal Üretim Programı mezunlarının, 1998 öncesi Zootekni programları ile denk sayılıp sayılmadığı ve KPSS Kılavuzunda Zootekni Programı mezunlarının tercih ettiği kadrolara müracaat edip edilemeyeceği konusu incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Ziraat Fakültesi Zootekni Bolümü Hayvansal Üretim Programının 1998 öncesi Zootekni Programları ile denk olduğuna karar verilmiştir.
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 22.12.2006 tarihli toplantısında; Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim ve Tarım Teknolojisi Programlarının KPSS sınavlarında Ziraat Fakültelerinin 1998 öncesi programlarının başvurduğu alanlara müracaat edip edemeyeceği konusu incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 43. maddesi uyarınca; Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 01.12.2006 tarihli toplantısında alınan karar ve Ziraat Fakültelerinin yapılanması dikkate alınarak, Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim ve Tarım Teknoloji Programları mezunlarının KPSS sınavlarında aşağıda karşılarında gösterilen 1998 öncesi eğitim veren Ziraat Fakültesi Programlarından mezun olanların başvurduğu alanlara müracaat etmesi uygun görülmüştür.
1999 yapılanmadaki program adı /1998 öncesi program adı
Bitkisel Üretim Programı /Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarla Bitkileri Toprak
Hayvansal Üretim /Süt Teknolojisi Zootekni
Tarım Teknolojisi /Tarımsal Yapılar ve Sulama Tanım Makineleri.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

-Meslek elemanları,
-ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2006,
-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2007 Kılavuzu,
-Bölüm eğitimi veren fakültelerin web siteleri,
-Meslek danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

306-ZOOLOG

TANIM

Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini inceleyen ve onları özelliklerine göre sınıflandıran, çeşitli etmenlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştıran kişidir.

A- GÖREVLER

Zoologlar araştırıcı veya uygulayıcı olarak görev yaparlar. Araştırıcı zoologlar belli bir hayvan türü üzerinde uzmanlaşırlar.

Araştırıcı olarak çalışan zoolog;
- Yeryüzündeki hayvanların yaşayışlarını, doğal ortamları içinde gözlem yolu ile inceler,
- Hayvanların anatomik ve fizyolojik özelliklerini laboratuarlarda incelerler ve elde edilen verilere göre hayvanları sınıflandırır,
- Hayvanların evrimini, fosilleri inceleyerek araştırır.

Uygulama alanında çalışan zoolog;
- Çeşitli ilaçların hayvanlar üzerindeki etkisini deneysel olarak inceler,
- Tarımda böcekler ve diğer zararlı hayvanlarla mücadele yöntemleri geliştirir,
- Milli parklardaki hayvanlar için uygun ortamlar yaratılmasına çalışır,
- Gümrüklerde ülkeden dışarıya çıkarılmaya ya da yurt dışından getirilmeye çalışılan hayvan türleri konusunda görüş bildirir,
- Hastanelerde doku ve hücre incelemeleri yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

- Laboratuar araç-gereçleri,
- Mikroskop,
- Ultrason santrifüj,
- Kimyasal maddeler,
- Elmas bıçak,
- Pusula,
- Bilgisayar,
- Fotoğraf makinesi,
- Ses alma cihazı,
- Arazide çalışıyorsa ortamına göre sandal, motor, balık ağları vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Zoolog olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Doğayı seven, canlılarla uğraşmaktan hoşlanan,
- Meraklı ve iyi bir gözlemci,
- Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
- Sabırlı, araştırmacı ve bilimsel meraka sahip
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zoologlar laboratuar ve açık havada çalışmalarını yürütürler. Laboratuarlarda çalışma ortamı sıcak, hava çeşitli kimyasal maddelerin kokusuyla yüklüdür. Açık havada ise çalışma ortamı o anda bulunulan araziye göre değişmektedir. Zoologlar çalışırken biyologlarla, ziraat mühendisleriyle, veteriner hekimlerle, kimyagerlerle ve kimya mühendisleri ile iletişim halindedirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Zooloji eğitimi üniversitelere bağlı Fen-Edebiyat Fakültelerinde biyoloji lisans eğitimi tamamlandıktan sonra, bu eğitim kurumlarının çoğunda bulunan yüksek lisans eğitim programı ile gerçekleşmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

- Fizik,
- Kimya,
- Matematik,
- Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Biyoloji lisans programı için yeterli Sayısal (SAY) puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Biyoloji lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
- Biyokimya Teknikerliği,
- Çevre,
- Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü,
- Çevre Koruma,
- Laboratuvar,
- Patoloji Laboratuvar,
- Sağlık Laboratuvarı,
- Tıbbi Laboratuvar
Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Biyoloji lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Ülkemizde zooloji alanındaki eğitim; lise ve dengi okul mezunlarının girebildiği Fen Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji bölümünde 4 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra zooloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamak suretiyle verilmektedir.
Biyoloji lisans eğitiminde Temel Kimya, Biyometri, Genel Jeoloji, Fizik gibi temel bilim konularının yanısıra Genel Biyoloji ve Genel Biyoloji Laboratuarları, Sitoloji, Mikroteknik, Histoloji, Omurgasızlar, Hayvan Embriyolojisi, Biyokimya, Genetik, Hayvan Fizyolojisi, Omurgalılar, Tohumlu Bitkiler, Evulasyon, Bitki Embriyolojisi, Çevre Biyolojisi ve bu derslerin laboratuar dersleri verilir. Teorik ve laboratuar çalışmalarının yanı sıra uygulama çalışmaları da yapılır. Uygulama çalışmaları arazi çalışmalarını da kapsar. İsteğe bağlı olarak staj vardır.
Biyoloji lisans eğitimi 5 ana bilim dalından oluşur. Bu ana bilim dalları Botanik, Zooloji, Ekoloji (Çevre Bilimi), Mikrobiyoloji ve Hidrobiyoloji'dir. Zooloji anabilim dalını seçen öğrenciler bu alanda aşağıdaki dersleri aldıkları, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladıklarında, zoolog unvanını alırlar.

Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri:
- Sistematik Zoolojinin Esasları,
- İleri Çevre Biyolojisi,
- Hayvan Coğrafyası,
- İhtiyoloji,
- Deneysel Embriyoloji,
- Akuatik Entomoloji,
- Karşılaştırmalı Histoloji,
- Karşılaştırmalı Morfoloji,
- Ekonomik Entomolojide Özel Kanunlar,
- Derin Deniz Balıkları,
- Entomolojide Özel Konular,
- Parazitlerin Biyolojik Özellikleri,
- Gelişim ve Başkalaşım,
- Kırsal Ekoloji,
- Teratoloji,
- Ekotoksikoloji,
- İleri Evrim,
- Biyolojik Savaşta Özel Konular,
- Teknik Preparasyon,
- Böcek Fizyolojisi,
- Sucul Hayvanların Davranışı,
- Türkiye'de Zehirli Balıklar ve Biyolojisi,
- Ornitoloji,
- Evrimsel Ekoloji,
- Mamolojide Özel Konular,
- Sistematik Entomoloji.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Zoolog Yüksek Lisans Diploması" ve "Zoolog" unvanı verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde yalnız üniversitelerde bilimsel araştırmalar yapan öğretim üyeleri zoolog unvanı ile çalışmaktadırlar.
Özel çiftliklerde görev yapabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince, Yüksek öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunca sağlanan kredi ile bazı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen burs olanaklarından yararlanılabilmektedir. Bunun dışında lisans eğitimi esnasında herhangi bir ücret alımı söz konusu değildir. Yüksek lisans ve doktora gibi lisans üstü eğitim sırasında çalıştıkları kurumun yapısına göre ücret alabilmektedirler.
Meslek eğitimi süresince alınan eğitim nedeniyle ödenen bir ücret bulunmayıp, lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitim sırasında bu kişiler hangi kurum ve kuruluşta çalışıyorlarsa aldıkları ücret çalıştıkları işe göre değişmektedir.

EĞİTİM SONRASI

Zooloji alanında lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler;
- Üniversitelerde 2547 sayılı YÖK Kanununa tabi olarak çalışmaları halinde unvan ve derecelerine göre,
- Özel çiftliklerde görev yapıyorlarsa çalıştığı yerin ücret politikasına göre değişen ücretler alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME

Zooloji anabilim dalı içindeki Anatomi, Sitoloji, Ekoloji, Embriyoloji, Genetik, Historoji, Parazitoloji, Sistematik ve Evrim gibi uzmanlık alanlarından birine ait lisansüstü eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi sınavını kazanmak zorundadırlar. Bu şekilde göreve başlayan bir kişi doktora yapmışsa asistan doktor olarak göreve başlar ve yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

- Biyolog,
- Veteriner Hekim,
- Ziraat Mühendisi (Su Ürünleri Bölümü).

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

- Meslek elemanları,
- 2006 Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Kılavuzu,
- ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2005,
- ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2005 Kılavuzu,
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı)

İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Toplam 8 Sayfa:   «ilk   <   6   7   8 Forum Ana Sayfası  »  Üniversiteler
 »  Üniversitelerin meslek Rehberi (A dan Z ye)

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF Ekibi

Bilginin Adresi.semih71.com


Portal Mobil RSS