www.semih71.com  
Portal  |  Forum  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Bilgi Paylaştıkca Değerlidir...
Bir Milletin Kalkınmışlığı ve Zenginliği Bilgi Birikimiyle Orantılıdır...
Forum Ana Sayfası  »  Makine Teknolojileri Alanı  »  Otomasyon (Hidrolik ve Pnömatik)
 »  Hidrolik Pompalar

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Hidrolik Pompalar           (gösterim sayısı: 1.642)
Yazan Konu içeriği

boşluk

herkese_adalet
[Site Kurucusu]
herkese_adalet

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 12.01.2011
İleti Sayısı: 860
Şehir: Kırıkkale
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 22.01.2012- 23:57
Alıntı yaparak cevapla  


Hidrolik Pompalar

Tankta bulunan akışkanı, ayarlanan basınç ve debide sisteme gönderen devre elemanıdır. Pompalar, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştürür. Pompa, dönme hareketini elektrik motorundan alır. Pompalar basınç oluşturmaz. Akışkan sistemde bir engelle karşılaştığında basınç oluşur.

Resim Ekleme     Resim Ekleme

Pompa seçilirken, kullanılacak sistemin işlevini yerine getirebilecek debiyi ve basıncı üretebilecek büyüklükte seçilmelidir. Katoloğunda yazan akışkan ve filtre kullanılmalıdır.

Pompa çalıştırılırken elektrik motorunun dönüş yönü ile pompa milinin dönüş yönü birbirine uygun olmalıdır. Pompanın içindeki koruyucu yağlar temizlenmelidir. İlk harekete geçerken basınç borusunun havası alınmalı, emiş borusu hidrolik yağla doldurulmalıdır.

Ayrıca yağ seviyesi sık sık kontrol edilmelidir.

Resim Ekleme   Resim Ekleme
Tandem Hidrolik Dişli Pompa                                         Hidrolik Pompa Sembolü
Resim Ekleme
    Hidrolik El Pompası Ve Tankı

Pompa Çeşitleri

A) Dişli pompalar

1) Dıştan dişli
2) İçten dişli
3) İçten eksantrik dişli

C) Pistonlu pompalar

1) Eksenel pistonlu
a) Eğik gövdeli

b) Eğik plakalı
2) Radyal pistonlu
3) Pistonlu el pompaları

c) Paletli pompalar

Hidrolik Motorlar

Hidrolik sistemde basınçlı akışkanın hidrolik enerjisini dairesel harekete dönüştürmek için kullanılan elemanlara hidrolik motorlar denir.

Hidrolik motorlarla yüksek basınçtaki akışkanları kullanarak büyük döndürme momentleri elde edilir.

Küçük bir hacimle büyük momentleri üretmek mümkündür. Hidrolik motorlar; güçlü dairesel hareketin gerektiği iş makinelerinde, takım tezgâhlarında vb. yerlerde kullanılır.

Hidrolik motorlarla kademesiz hız ayarı yapılabilir.

Hareket devam ederken hız artırılıp azaltılabilir, dönüş yönü değiştirilebilir.

Resim Ekleme   Resim Ekleme
Hidrolik motor                                                                 Hidromotor sembolü

Motor çeşitleri (hidromotorlar)

A) Dişli motor

1) Dıştan dişli motor
2) İçten dişli motor
3) Dişli halkalı motor

B) Paletli motor

C) Pistonlu motor

1) Pistonlu motor
2) Radyal pistonlu motor
3) Eksenel pistonlu motor

Hidrolik Silindirler

Hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye çeviren devre elemanına hidrolik silindirler denir.

Hidrolik silindirler iki ana gruba ayrılır:

Tek etkili silindirler: Basınçlı akışkan silindirin tek yönünden girip pistonun tek bir yüzeyine etki ediyorsa bu tip silindirlere tek etkili silindir denir.

Dönüşü, yaylı ve yaysız olabilir.
Resim Ekleme

Çift etkili silindirler: Basınçlı akışkan silindirin iki ayrı yerinden girip pistonun iki yüzeyine etki ederek ileri geri hareketleri akışkan gücüyle üreten silindirlerdir.

Resim Ekleme   Resim Ekleme

Valflerin Genel Sınıflandırılması

Hidrolik akışkanın akış yönünü belirleyen, akışkanın basıncını ve debisini istenilen sınırlar içinde tutan devre elemanıdır.

Hidrolik valflerle aşağıdaki harfler ve konumlar kullanılır:

P: Pompadan gelen akışkanın bağlandığı yer R, S, T: Depoya dönüş hattının bağlandığı yer A, B, C: Silindir veya motora giden boruların bağlandığı yer L: Sızıntı hattının bağlandığı yer.

X, Y, Z: Akışkanın uyarı sinyali olarak kullanıldığı pilot hattı.

Normalde açık: Valfe dışarıdan bir etki olmadan akışkanın önü P açık ve akışkan valfden geçerek bir elemana gidiyorsa bu tip valflere normalde açık valf denir.

Resim Ekleme

Normalde kapalı: Valfe dışarıdan bir etki olmadan akışkanın önü P kapalı ve akışkan valfden geçemiyorsa bu tip valflere normalde kapalı valf denir

Resim Ekleme

Yön kontrol valfleri:

Hidrolik sistemde akışkanın istenilen yöne gitmesini sağlayan valflerdir. Valflerin kumandası elektriksel, mekanik, basınçla ve insan gücüyle kullanılabilir.

Resim Ekleme

Yönlendirme valfleri, konumlarının sayısına göre aşağıdaki gibi ifade edilir:

- 2/2 yön kontrol valfi
- 3/2 yön kontrol valfi
- 4/2 yön kontrol valfi
- 4/3 yön kontrol valfi
- 5/2 yön kontrol valfi

Yön kontrol valflerinin konumları

Resim Ekleme

Basınç Kontrol Valfleri

Hidrolik sistemin elemanlarının basıncını kontrol ederek ayarlamak için kullanılan valflerdir

Emniyet valfleri:

- Hidrolik sistemi ani basınç yükselmelerine karşı koruyan devre elemanıdır.
- Normalde kapalı olan valf, basınç yükselmesi durumunda açılarak fazla akışkanı depoya göndererek basıncı normal seviyesine düşürür.

Resim Ekleme

Basınç Düşürme Valfi:

Hidrolik sistemde farklı basınçla çalıştırılması istenen birden fazla silindir ve motorların kullanılması durumunda basınç düşürme valfi düşük basınçla çalışacak devre elemanının girişine bağlanır.

Normalde açık konumdadır, basınç yükselince kapanır. Basınçtaki düşme oranı, üstteki vida ile ayarlanır.

Resim Ekleme

Basınç Sıralama Valfi:

Hidrolik sistemde birden fazla silindir veya hidrolik eleman devreye girecek ve farklı basınçta çalışacak ise normalde kapalı konumda olan valf istenen basınç değerine ulaşınca açılır. Hidrolik akışkan diğer alıcılara ulaşır.

Resim Ekleme

Akış Kontrol Valfleri:

Hidrolik sistemde kullanılan silindirin hızını, motorun devir sayısını ayarlamak için kullanılan valflerdir.

Resim Ekleme   Resim Ekleme

Açma-Kapama Valfleri:

Hidrolik akışkanın bir yönde akmasını engelleyen,diğer yönde akmasını sağlayan valflerdir.

Resim Ekleme
Hidrolik Çek Valf: Tek yönde yağ akışına izin verir.

Resim Ekleme   Resim Ekleme

Boru ve Hortumlar

Boru ve Hortumların Yapısı ve Çeşitleri

Hidrolik Devrelerde Kullanılan Borular ve Normları Boru hattı için DIN 2391 e göre dikişsiz hassas borular kullanılır.Boruların et kalınlığı, hattaki maksimum basınç ve ani basınç artmaları için düşünülen bir emniyet faktörü dikkate alınarak belirlenir.

Resim Ekleme

Borulardan oluşan hatlarda; dirsekler ve açılı bağlantı yerlerinde kayıpların fazla olmaması, diğer taraftan boyutlandırmanın makul sınırlar içerisinde kalması için aşağıda verilen akış hızlarının aşılmaması gerekir.

Basınç hattı: İşletme basıncı 50 bara kadar :4,0 m/s

İşletme basıncı 100 bara kadar :4,5 m/s

İşletme basıncı 150 bara kadar :5,0 m/s

İşletme basıncı 200 bara kadar :5,5 m/s

İşletme basıncı 300 bara kadar :6,0 m/s

Emme hattı :1,5 m/s

Dönüş hattı :2,0 m/s

Hidrolik Sistemlerde Kullanılan Hortumlar

Hortumlar, hareketli hidrolik devre elemanların birbirine bağlanmasında kullanılır.Hortumların yüksek esneme kabiliyetleri olduğu için sistem basıncının sık sık değiştiği, sıcaklık farkının yüksek olduğu durumlarda kullanılması uygundur. Hortumlar,sentetik kauçuktan yapılır.

Resim Ekleme     Resim Ekleme

1-Hortumun iç tabakası, polyester elastomerden

2-Basıç taşıyıcı, çelik telden

3-Üst tabaka, polyuretan/polyester-elastomerden

Boru Çapının Hesaplanması

Hidrolik devrede kullanılacak boruların çaplarını hesaplarken; çalışma basıncı, akış hızı ve pompanın debisi dikkate alınır. Bu değerler biliniyorsa boruların iç çapı aşağıdaki formülle bulunur:

Resim Ekleme
Q=Vxd/2L

V= Akış hızı (metre/saniye)

d= Boru iç çapı (mm)

Boru Bağlantılarında Dikkat Edilecek Noktalar

- Boruların iç yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır.
- Boru bağlantılarında sızdırmazlık sağlanmalıdır.
- Mümkün olduğunca tek parça boru kullanılmalıdır.
- Kullanılacak borular, çalışma basıncını karşılayabilmelidir.
- Boruların et kalınlığı ve iç çapları, istenen debi ve basıncı sağlayabilmelidir.
- Borularda titreşimi önlemek için belirli aralıklarla kelepçeler yardımıyla sabitlenmelidir.
- Borulara uygun kavis verilerek bükülmeli ve keskin köşelerden kaçınılmalıdır.
- Emiş boru hattı kısa olmalıdır.
- Borularda ısıl genleşme dikkate alınmalıdır.
- Emiş ve dönüş hattı boruları, minimum seviyenin altında olmalıdır.
- Farklı çapta boru kullanılmamalıdır.

Hortum Bağlantı Elemanları

1-Vidalı armatür: Hortum için gerekli olan tutma kuvveti, kısımları eksenel doğrultuda birbirleri ile vidalamak suretiyle gerçekleştirilir.

2-Pres armatürü: Hortum için gerekli olan tutma kuvveti, armatürün bir parçasının preslenip şekil değiştirmesiyle gerçekleşir.

3-Telli kelepçe: Hortum için gerekli olan tutma kuvveti, dıştan geçirilen bilezik şeklindeki bir halkanın sıkıştırılması ile gerçekleşir.

4-Bantlı kelepçe: Hortum için gerekli olan tutma kuvveti, kıskacın sıkılması ile gerçekleşir.Yüksek basınçlar için uygun değildir.

5-Geçmeli armatür: Üzerinde vidaya benzer dişler bulunan boru şeklindeki bir elemanın hortuma geçirilmesi ile hortumda oluşan şekil değiştirme kuvvetleri tutucu kuvveti oluşturur.Yüksek basınçlar için uygun değildir.

Boru Bağlantı Elemanları

1-Flanş: Flanşın boruya bağlanması, kaynak veya cıvata ile sağlanır. Büyük çaplı borularda kullanılır.

Resim Ekleme

Sızdırma ve kayıpların önlenmesi. Hidrolik elemanlarda yağ kaçakları sebebiyle oluşan yağ kayıplarını önlemek için sızdırmazlık elemanları kullanılır. Sistemdeki akışkanın azalması, basınç kayıplarına neden olur. Bu da verimi düşürür.

Genel olarak hareketsiz kısımlar arasına statik sızdırmazlık elemanları ve hareketli kısımlar arasına dinamik sızdırmazlık elemanları yerleştirilir.

A-Statik sızdırmazlık elemanları

1-Contalar: Flanş ve kapaklarda kullanılır.

2-O-Ring : Silindir gövdesinde kullanılır.

B- Dinamik sızdırmazlık elemanları

1-Toz keçeleri: Piston koluna dış ortamdan yapışan tozları temizler.

2-Piston kolu keçeleri: Silindir içindeki basınçlı akının piston kolu tarafından dışarı sızmasını engeller.

3-Piston keçeleri : Silindirin her iki tarafında basınç farkı yaratan piston keçesi, verimli hareketin oluşumuna yardımcı olur.

Resim Ekleme

Hidrolik Dişli Pompa Parçaları
Resim Ekleme

Sen yoksun artık anla yeryüzünde bir o var
Onun elleri var, gözleri, dudakları
Anlarsın tenin beslediği zaman toprakları
Ve hala seversin zaman bitinceye kadar

Yeniden var oluştur ya da bir başka türlü oluştur bu
Nice aldanmalardan sonra bir aşka dönüştür bu.

__________________

Bu ileti en son herkese_adalet tarafından 24.01.2012- 10:50 tarihinde, toplamda 4 kez değiştirilmiştir.

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Makine Teknolojileri Alanı  »  Otomasyon (Hidrolik ve Pnömatik)
 »  Hidrolik Pompalar

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF Ekibi

Bilginin Adresi.semih71.com


Portal Mobil RSS