www.semih71.com  
Portal  |  Forum  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
Bilgi Paylaştıkca Değerlidir...
Bir Milletin Kalkınmışlığı ve Zenginliği Bilgi Birikimiyle Orantılıdır...
Forum Ana Sayfası  »  Makine Teknolojileri Alanı  »  Plastik Enjeksiyon ve PVC teknolojisi
 »  Enjeksiyon kalıplama makinaları

Yeni Başlık  Cevap Yaz
Enjeksiyon kalıplama makinaları           (gösterim sayısı: 1.819)
Yazan Konu içeriği

boşluk

şımarık
[bende kalsın]

Kullanıcı Resmi

Kayıt Tarihi: 31.01.2011
İleti Sayısı: 31
Şehir: İzmir
Durum: Forumda Değil

E-Posta Gönder
Web Adresi
Özel ileti Gönder

Konu Tarihi: 25.01.2012- 21:45
Alıntı yaparak cevapla  


Enjeksiyon kalıplama makinası temel üç kısımdan oluşmaktadır:

- Enjeksiyon Ünitesi
- Kalıp Ünitesi
- Kalıp Kapama Mekanizması

Enjeksiyon Ünitesi :
Resim Ekleme
                          Şekil 3-1 Şematik Enjeksiyon Ünitesi

Enjeksiyon ünitesi olarak da adlandırılan grup ünitesi (bkz. Şekil 3-1) malzemeyi ergitip, kalıbın içine enjekte edebilecek basıncı sağlayan aksamları barındırır. Vida,vidanın içinde bulunduğu etrafı ısıtıcılarla çevrilmiş olan namlu, vidayı döndüren hidrolik motor veya elektrik motoru, erimiş malzemeyi kalıba basan enjeksiyon silindiri ve hammadde doldurulan hazneden oluşmuş olan grup, grup çekme silindiri tarafından kalıbın sabit plakasındaki enjeksiyon deliğine doğru itilerek ayarlanabilir bir baskı kuvveti oluşturulur.

Eğer bu baskı kuvveti olmazsa plastik, meme ve namlu arasından dışarı akar. Ayrıca memenin temizlenebilmesi için grubun geri çekilmesinde de grup silindiri kullanılır. Farklı grup ünitesine sahip iki tip makine mevcuttur.

        RS (Reciprocating Screw) Makinası
Resim Ekleme
Şekil 3-2 Enjeksiyon makinesi, enjeksiyon ünitesi görünümü

Şekil 3-2 de görülen vidalı enjeksiyon makinesinde, vida hem plastiği eritmek için hem de erimiş halde vidanın önünde biriktirilmiş plastiği kalıba basmak için kullanılır. Hazne, genellikle granül haldeki ham plastiği depolar ve vidaya boşaltır.Plastiğin, hazneye konmadan önce nemden arındırılması gerekmektedir.

Vida,hidrolik bir motor tarafından tahrik edilerek namlu içinde döner. Dönme esnasında vida yüzeyi ile namlunun yüzeyi arasında kalan plastik granüller birbirleri üzerinde kayarken sürtünerek ısı açığa çıkar. Fakat bu ısı yeterince plastiği eritmediğinden namlu etrafına yerleştirilmiş olan ısıtıcılardan faydalanılır.

Vidanın önünde yeterince plastik birikince vida dönmeyi bırakır. Vidanın ucundaki çek valf kapanarak eriyiğin geri kaçmasına engel olur. Enjeksiyon lülesi olarak da anılan meme, namlu ile kalıp yolluk burcu girişini birleştirir.

Genellikle küresel şekilli uç tam oturma ve merkezleme sağlaması için tavsiye edilir. Eriyik enjeksiyon silindiri hareket ettirilerek kalıba doldurulur. Kalıp tamamen dolmasına rağmen enjeksiyon silindiri halen belli bir basınç altında tutmaya devam eder.

Bu sayede kalıp içindeki plastik soğurken çekmeden dolayı oluşan boşluklara bir miktar daha erimiş plastik basılır. Bu işleme ikinci basınç, bekletme basıncı veya ütüleme denir. Kalıp içindeki plastik soğumaya devam ederken vida bir sonraki çevrim için plastik eritmeye başlar.

Aşağıda (bkz. Şekil 3-3) bir çevrimin şematik gösterimi bulunmaktadır.

Resim Ekleme
Resim Ekleme
Resim Ekleme
Resim Ekleme
Şekil 3-3 Enjeksiyon İşleminin en genel anlamda şematik gösterimi [4]

Görüldüğü üzere farklı anlarda farklı kontroller gerekmektedir. İlk aşamada (kalıp kapatılırken), hareketli plakanın hızı kontrol edilir. İkinci aşamada (enjeksiyon esnası) kapama kuvveti ve kalıp doluncaya kadar akış hızı, dolduktan sonra ütüleme boyunca ise basınç kontrol edilir.

Üçüncü aşamada ise, kalıp içerisindeki plastik soğur iken, bir sonraki çevrim için vida dönüş hızı kontrolü ile gerekli miktardaki eriyik vida önüne biriktirilir. Dördüncü aşamada hareketli plaka ve itici plakaları hız kontrolü ile kalıp açılır.

      P (Preplasticizing) Makinası
Resim Ekleme
Şekil 3-4 Vidalı ön eritme ünitesi olan pistonlu bir enjeksiyon makinası a)Geri tepme ventili [5]

Ayrı bir odada vida tarafından eritilip enjeksiyon için hazırlanan plastik, hidrolik silindire bağlı bir piston kullanılarak kalıba doldurulur (bkz. Şekil 3-4). Plastiği eritme prensibi aynı olmakla birlikte ön eritmeli makinelerin bazı avantaj ve dezavantajları vardır.

Avantajları:

1. Karışımın daha homojen olarak biraz daha düşük sıcaklıkta basılabilmesini (sıcaklığa duyarlı malzemelerin kalıplanmasında faydalıdır) sağlar.

2. Büyük çaplı pistonlar kullanılarak kısa bir stroke ile büyük enjeksiyon hacimlerini basmayı olanaklı kılar.

3. Vidanın çevrim boyunca daha fazla çalışabilmesi saatte daha fazla plastik eritmesine izin verir.

Dezavantajları:

1. Daha fazla bakım gerektirir.

2. Hem vidanın hem de enjeksiyon pistonun etrafını ısıtmak için daha fazla ısıtıcı gerekir.

Vida

Vidalar uzunluklarının çaplarına oranlarıyla tanımlanırlar. Vidalar kullanılacak malzemeye göre çeşitlilik gösterse de vidalar üç bölgeden oluşurlar (Şekil 3-5) [6]:

1. Besleme bölgesi: Tanecikli halindeki katı malzeme sıkıştırma bölgesine iletilir. Akış derinliği hm düşük yoğunluktaki malzemeyi yeterli akış sağlayabilmek oldukça geniş tutulmuştur.

2. Sıkıştırma bölgesi: Malzeme sıkıştırılarak eritme işleminin büyük bölümü gerçekleştirilir.

3. Ölçme bölgesi: Eritme işlemi tamamlanarak erimiş malzeme vidanın ön tarafına itilir. Vida, biriken malzemenin karşı basıncı ile kalıbı doldurmak için yeterli miktarda malzeme birikinceye kadar geri itilir. Bu karşı basınç değeri enjeksiyon silindirinin yağının basıncı ayarlanarak elde edilir.

Resim Ekleme
Şekil 3-5 Çeşitli vida tasarımları

Kalıp Ünitesi

Resim Ekleme
Şekil 3-6 Örnek bir kalıp fotografı [7]

Erimiş plastiğin içine basılarak şekil aldığı kısımdır. Şekil 3-6 te, projede de kullanılan tarzda bir kalıp fotoğrafı, patlatılmış montaj resmi halinde gösterilmektedir. Ürünün geometrisine göre çok çeşitlilik gösterebilen kalıplar, kendi başına bir ihtisas konusudur.

Kullanılan parçalar gerek malzemeleri gerekse hassas işlenme gereksinimleri dolayısı ile yüksek maliyetlidir. Modern teknoloji ile üretimden önce bir çok etkiyi sınamak ve en doğru kalıbı tek seferde tasarlamak mümkündür.

Kalıp Kapama Mekanizması

Kalıbı taşıyan ve üzerinde kalıbı açıp kapatabilecek, kapandıktan sonra kalıplama basıncını sağlayabilecek, iticileri harekete geçirebilecek, kalıbın soğutma kanalları için su takviyesi ve tahliyesi yapabilecek mekanizmaları içerir.
Şekil 3-7 te bir enjeksiyon makinası şematik olarak gösterilmektedir.

Resim Ekleme
Şekil 3-7 Enjeksiyon makinası kalıp kapama ve itici mekanizması şematik gösterimi

- Sabit plaka (1) sabit kalır ve enjeksiyon lülesi plakanın üzerine gelerek sabitlenir.
- Sıcak yolluklu kalıplarda sabit plakanın soğutulması gerekir.
- Hareketli plaka (3) kalıbın diğer yarısının bağlandığı plaka olup kilitleme silindiri ile (9) kapanmayı gerçekleştiren hareketi yapar, enjeksiyon sırasında gerekli basıncı sağladıktan sonra kalıpların açılmasını engeller.
- Kilitleme mafsalı (6) kilitleme silindiri tarafından sağlanan basıncı enjeksiyon boyunca kalıba uygular.
- İtici mekanizması (4) bağımsız olarak hareket eden hidrolik şahmerdanın yatay hareket kazandırması sonucu kalıbın itici plakalarına etki eder.
- Güvenlik bariyeri (2) operatör emniyetini sağlar.İtici silindiri (5) itici plakasını tahrik eden hidrolik şahmerdandır.
- Silindirik kolonlar (7) sabit ve hareketli plakaların birbirine merkezlenmesini sağlar.Kolon ayarı (8) yüksek basınçlara maruz kalan silindirik kolonlardaki uzamayı telafi etmek için kullanılır.
- Dairesel kitleme ayar dişlisi (10) üzerindeki dişli ve cıvata mekanizması yardımıyla silindirik kolonları hareket ettirir.
- Çalıştırma ünitesi (11) enjeksiyon makinesi motorları, pompaları, selonoid valfleri,hidrolik depoları içerir.
- Kontrol paneli (12) enjeksiyon makinesi elektronik devreleri ve işlem kontrol mekanizmalarını içerir.

Mafsal Kilitleme Mekanizması

Günümüzde enjeksiyon makinelerinde, kilitleme sistemi olarak en fazla kullanılan mekanizmadır. Hidrolik kilitlemeli mekanizmalara göre, ucuz ve işletim maliyetleri ucuzdur. Bunun sebebi kullandıkları daha küçük pompa ve hidrolik silindirlerdir.

Resim Ekleme
Şekil 3-8 Kapalı halde mafsal kilitleme mekanizması

Kalıp kapama kuvveti merkezde bulunan kilitleme silindiri (bkz. Şekil 3-8) vasıtasıyla uygulanır. Mafsal kilitlemeli makinelerin en önemli avantajlarından birisi hızlı hareketten yavaş harekete geçilme kolaylığıdır.

Kilitleme silindiri istavroza hareket kazandırırken mafsal bağlanma noktalarını yatay konuma getirir. İlk hareket hızlı, fakat düşük mekanik kazançlı yapılırken, kalıbın kapanmaya yaklaşması esnasında, hareket yavaşlar, buna karşılık mekanik kazanç artar.

Böylece kalıbın enjeksiyon işlemi sırasında kapalı kalmasını sağlayacak basınç elde edilirken,yavaşlatılan hız ile kalıp yarılarının kilitlenme sırasında, çarpmadan dolayı zarar görmesi engellenir.

Kilitleme pozisyonuna gelen mafsal bağlanma noktaları yatay konumdadır (bkz.Şekil 3-9). Bu esnada daha fazla hidrolik basınç uygulamaya gerek yoktur. Gerekli olan basınç mafsal kollarının sahip olduğu elastik sıkışmanın sağladığı kuvvetten elde edilir. Daha sonra hidrolik basınç ters yönde işletilerek mafsallar yavaşça açılır.

Resim Ekleme
Şekil 3-9 Açık halde mafsal kilitleme mekanizması

İtici Mekanizması Çevrimi

İtme işlemi enjeksiyon makinesinin son işlemidir. Kalıp açıldığı zaman plastik parça hareketli yarıda kalır. İtme silindiri vasıtasıyla itici plakası tahrik edilir. Bu plakaya bağlı itici çubuklar veya plakalar parçayı kalıp dışına çıkarır.

Resim Ekleme
Şekil 3-10 İtici mekanizması çevrimi


__________________

Bu ileti en son herkese_adalet tarafından 22.01.2013- 23:13 tarihinde, toplamda 1 kez değiştirilmiştir.

Yeni Başlık  Cevap YazForum Ana Sayfası  »  Makine Teknolojileri Alanı  »  Plastik Enjeksiyon ve PVC teknolojisi
 »  Enjeksiyon kalıplama makinaları

Forum Ana Sayfası

 Bu konuyu 1 kişi görüntülüyor:  1 Misafir, 0 Üye
 Bu konuyu görüntüleyen üye yok.

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2014   phpKF Ekibi

Bilginin Adresi.semih71.com


Portal Mobil RSS